Повідомлення про порушення антикорупційного законодавства

   Відповідно до наказів № 251-ОД від 06.10.2015р. «Про призначення уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в ОДЕКУ» та № 145-ОД від 20.05.2016р. «Про внесення змін в попередній наказ про групу уповноважених осіб з питань з питань запобігання та виявлення корупції в ОДЕКУ» в Одеському державному екологічному університеті та його відокремлених структурних підрозділах:

  • Одеському коледжі комп’ютерних технологій ОДЕКУ
  • Харківському гідрометеорологічному технікумі ОДЕКУ
  • Херсонському гідрометеорологічному технікумі ОДЕКУ

створена група уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в ОДЕКУ. До складу зазначеної групи входять:

  • Сербов М.Г., перший проректор-проректор з навчальної роботи Одеського державного екологічного університету;
  • Зубченко О.В., заступник директора Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ;
  • Зубкович С.О., заступник директора Харківського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ з навчально-виховної роботи;
  • Бондарець Т.М., заступник директора Херсонського гідрометеорологічного технікуму ОДЕКУ з навчально-виховної роботи.

   Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в університеті є особами, відповідальними за реалізацію антикорупційної програми Одеського державного екологічного університету, затвердженої на підставі рішення Вченої ради ОДЕКУ та відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

   Інформація о проявах корупції та порушеннях антикорупційного законодавства з боку посадових осіб, науково-педагогічних працівників і співробітників Одеського державного екологічного університету, Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ, Харківського і Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ може бути повідомлена:

  • електронним листом на адреси: serbov@odeku.edu.ua  та  info@odeku.edu.ua
  • поштою на адресу: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15
  • факсимільним повідомленням за телефоном (0482) 32-67-64

   Представлена інформація буде розглянута відповідно до встановленої в університеті процедури, згідно з чинним законодавством України в межах наданих повноважень буде проведена службова перевірка, за результатами якої будуть прийняти відповідні адміністративні заходи.

   За результатами проведення службової перевірки на зазначену у повідомлені контакту адресу буде надіслана відповідь.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone