Повідомлення про Захист дис. Горун В.В.

Повідомлення про захист дисертації Горун Валерії Володимирівни

17 вересня 2015 року 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.090.02 відбудеться захист дисертації Горун Валерії Володимирівни на тему “Оптимізація дампінгування грунтів на Українській частині шельфу чорного моря” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (адреса: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15)

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone