Повідомлення про захист дис. Гусєвої К. Д.


Спецрада К 41.090.02 повідомляє, що 15 лютого 2018 року о 10 год. в аудиторії 312 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Катерини Дмитрівни Гусєвої «Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone