Повідомлення про Захист дис. Куришиної В.Ю.

Спецрада Д 41.090.01 повідомляє, що 14грудня 2017 року о 10 год. в аудиторії 312  відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Вікторії Юріївни Куришиної «Використання енергобалансової моделі приземного шару в задачах кліматології», поданої на здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник: к.геогр.н., доц. Волошин В.Г.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone