Повідомлення про Захист дис. Овчарук В.А.


Спецрада Д 41.090.01 повідомляє, що 2 березня 2018 року о 10 год. в аудиторії 312  відбудеться прилюдний захист дисертації Валерії Анатоліївни Овчарук «МАКСИМАЛЬНИЙ СТІК ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІЧОК УКРАЇНИ: РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий консультант: д.геогр.н., проф. Гопченко Є.Д.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone