Повідомлення про захист дис. Пилип’ юка В. В.

Спецрада Д 41.090.01 повідомляє, що 1 липня 2016 року об 10 год. в аудиторії 312 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Пилип’юка Віктора Вікторовича «Гідролого-гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла», поданої на здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Лобода Н.С.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone