Повідомлення про Захист дис. Соборової О.М.


Спецрада Д 41.090.01 повідомляє, що 1березня 2018 року о 14 год. в аудиторії 312  відбудеться прилюдний захист дисертації Ольги Михайлівни Соборової«АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ УРОЖАЮ ВИНОГРАДУ РІЗНИХ СОРТІВ», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Ляшенко Г.В.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone