Повідомлення про захист дис. Сплодитель А.О.

Спецрада К 41.090.02 повідомляє, що 07 березня 2018 року о 10 год. в аудиторії 312 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Сплодитель Анастасії Олегівни «Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяльності національних природних парків України (на прикладі національних парків «Нижньосульський» та «Олешківські піски»)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: к.геогр.н., с.н.с. Сорокіна Л.Ю.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone