Повідомлення про захист дисертаційної роботи аспіранта Бучинської І.В.

conference

15 вересня 2020 р. об 12 год. 00 хв., в ауд. 312

відбудеться захист дисертаційної роботи аспіранта

Бучинської Ірини Вікторівни
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки за темою:

«НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РІШЕНЬ ПО РОЗМІЩЕННЮ ОБ’ЄКТІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ»,
науковий керівник к.геогр.наук, доцент Кузніченко Світлана Дмитрівна