Повідомлення про захист дисертаційної роботи аспіранта Романової Єлизавети Олександрівни

захист

ПОВІДОМЛЕННЯ

13 жовтня 2020 р. об 11 год. 00 хв., в ауд. 312

відбудеться захист дисертаційної роботи аспіранта

РОМАНОВОЇ ЄЛИЗАВЕТИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 «Науки про Землю»:

«ВОДНИЙ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМИ ОЗЕРА КАТЛАБУХ ЗА РІЗНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДОЙМИ»,
науковий керівник: д-р геогр. наук, проф., зав. кафедри гідрології суші Шакірзанова Жаннетта Рашидівна