Повідомлення про захист дисертаційної роботи аспіранта Сумак Катерини Миколаївни

захист

ПОВІДОМЛЕННЯ

15 жовтня 2020 р. об 11 год. 00 хв., в ауд. 312

відбудеться захист дисертаційної роботи аспіранта

СУМАК КАТЕРИНИ МИКОЛАЇВНИ
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 – Науки про Землю за темою:

«Сучасна динаміка тропосферних фронтальних зон і регіональних синоптичних процесів над Східною Європою»,
науковий керівник д-р геогр. наук, доцент Семенова Інна Георгіївна