Повідомлення про захист дисертації Квасикової Ганни Сергіївни

30 грудня 2016 року 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.090.03 відбудеться захист дисертації Квасикової ГанниСергіївни на тему “Розрахунок молекулярних сталих та імовірностей кооперативних коливально-ядерних переходів у спектрах двоатомних молекул” 01.04.05 – оптика та лазерна фізика на здобуття наукового ступеня канд.фіз.-мат. наук (адреса: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, ауд.№401)

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone