Практична підготовка фахівців гідрологів.

Навчальна (для бакалаврів) та педагогічна (для магістрів) практики проводяться на учбових базах ОДЕКУ, навчальних лабораторіях (навчальному бюро оперативних гідрологічних прогнозів та лабораторії гідрометеорологічної інформації і розрахунків кафедри), на польовій базі, якою є навчально-наукова гідроекологічна лабораторія (ННГЕЛ) ОДЕКУ, яка розташована в гирловій ділянці р.Дністер (с.Маяки).

Після проходження практик студенти набувають навички та вміння, які необхідні фахівцям гідрологам: вміння роботи з геодезичними приладами (теодолітом, нівеліром, тахеометром) та гідрометеорологічними приладами (юстировка та підготовка необхідних приладів та обладнання), висотно-планове обґрунтування гідрометричних робіт, промірні роботи у створах, вимірювання витрат води, організація тросової переправи, вимірювання витрат завислих наносів, проміри глибин за поздовжніми профілями з використанням GPS і електронних ехолотів, визначення температурної стратифікації води за глибиною та за площею водойми, вимірювання прозорості, кольоровості, рН, мінералізації, запаху, концентрації та % насичення розчиненого у воді кисню, відбір проб води та донних відкладень для їх подальшого аналізу.

Науково-виробничі та виробничі практики у магістрів проводяться на підставі двохсторонніх договорів між ОДЕКУ та структурними підрозділами, в першу чергу, Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС України) та Державного агентства водних ресурсів України.

Магістри набувають виробничі навички зі спеціальності, досвіду самостійної роботи, набувають уміння проводити наукові дослідження у відповідній галузі науки, вміння організації та проведення режимних гідрологічних спостережень, обробки і систематизації вихідної інформації, розуміння порядку оперативних гідрологічних прогнозів, виконання гідрологічних та водогосподарських розрахунків і планування водоохоронних заходів.

image-0-02-04-82e9e032ca51cf4a9911f7b726fe50bb40d33b1bd47c27a4a8edf5fd5aa6fb84-V image-0-02-04-6636536b49e63636e6d7367b1e84977472c8a7db1a6a8216613e866338b34c54-V
image-0-02-04-0681d993f18c4eed8a023dddc8a527a21cef691d00f556e969035f58abaf24b0-V image-0-02-04-bda7d1c5543a50d2698bc4b19ae1747abbc2aab0a64a32d7166822e148401d7e-V
image-0-02-04-b14243791b515ef0765460744c8a329982d3ebad853615126f489781d1c5e320-V image-0-02-04-7b92fcadf843e48d72af8caac2343e1969d5ee70433ebc7f3f41be24e6758e3a-V

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone