Практична підготовка студенів каф. Загальної та теоретичної фізики

Виробнича практика студентів-магістрів, що навчаються за спеціальністю “Технології захисту навколишнього середовища”, проходить на Державному підприємстві «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Одесастандартметрологія»).

Під час практичних занять майбутні фахівці знайомляться із діяльністю лабораторії: її історією, структурою та задачами по дезактивації забруднених територій, відповідними технологічними засобами та приладами, об’єктами досліджень та їх характеристиками, нормативними документами та протоколами, необхідними для складання звітного акту експертизи, а також здобувають практичні навички роботи з приладами для вимірів (методику вимірів, методи їх інтерпретації).

Виконуючи програму практики, студенти опановують літературні джерела за програмою та індивідуальним завданням. Кожен магістр ретельно проробляє частину практичних заходів у напрямку своєї магістерської роботи. За період проходження практики студенти мають змогу ознайомитись із закордонним досвідом роботи в галузі радіаційного контролю, в тому числі із профільною  англомовною літературою.

IMG_20171113_170645 IMG_20171113_170440 IMG_20171113_170344

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone