Практична підготовка студентів каф. екологічного права і контролю

Під час навчання за спеціальностями «Екологія», «Право»  (спеціалізації «Екологічний контроль і аудит», «Екологічна політика») студенти проходять наступні навчальні практики:

Навчальна практика з дисципліни «Заповідна справа», під час якої

студенти отримують практичні навички з обстеження об’єктів природно-заповідного фонду, уміння складати акти обстеження та робити висновки відповідно утримання об’єктів.

каллаж

Навчальна практика з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище». Під час проведення практики студенти освоюють роботу з програмним комплексом «ЕОЛ», який рекомендований Міністерством екології та природних ресурсів України для здійснення розрахунків забруднення атмосферного повітря, вчаться використовувати дані звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для проведення розрахунків забруднення атмосферного повітря, аналізувати результати розрахунків забруднення атмосферного повітря та водного середовища, робити висновки щодо стану забруднення природного середовища.

Магістри проходять науково-виробничу практику та переддипломну практику у науково-дослідних установах, в Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації, в Державних екологічних інспекціях, в установах природо-заповідного фонду, де набувають навичок роботи під керівництвом провідних фахівців відповідних закладів та державних установ.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone