Практична підготовка студетів каф. водних біоресурсів та аквакультури

Метою і задачами практик є отримання знань в галузі функціонування водних екосистем, раціонального використання, управління, контролю та охорони водних біологічних ресурсів, роботи підприємств аквакультури. Студенти кафедри вивчають:

  • видове різноманіття, систематичне положення, біономію, екологію промислових видів тварин і рослин та об’єктів аквакультури як основу експлуатації і відтворення водного біоресурсу;
  • біологічні основи технологій аквакультури і особливості промислу об’єктів континентального та морського водного біоресурсу;
  • схеми технологічних циклів вирощування об’єктів аквакультури в умовах України.

В ході практичних занять студенти отримують навички:

  • застосування сучасних методів збору та обробки біологічної інформації;
  • виконання основних видів польових і лабораторних робіт з використанням сучасних приладів і обладнання;
  • застосування методів і технологій штучного відтворення і вирощування гідро біонтів;
  • експлуатації технологічного обладнання та контролю біотехнічних процесів в аквакультурі;
  • роботи з технічною документацією.

В результаті проходження практик студенти навчаються практично здійснювати видову діагностику рослинних та тваринних об’єктів біоресурсу, детально вивчають методи зоологічної та ботанічної систематики; вміють визначати тип життєвої форми об’єктів біоресурсу методами гідробіології та вміють створювати елементи технологічних регламентів об’єктів аквакультури, тощо.

Акваріальна лабораторія, що створена при кафедрі водних біоресурсів та аквакультури, оснащена великою кількістю акваріумів, мікроскопами, бінокулярами, різним лабораторним приладдям для препарування риби. Головною функцією лабораторії є впровадження інноваційних підходів при проведенні лабораторних та практичних занять.


IMG_20171002_143437 IMG_20171002_145000 IMG_20171002_150413 IMG_20171002_151336


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone