Практика студентів каф. агрометеорології

Практичні заняття студентів.

Структурними підрозділами кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів є лабораторія ґрунтознавства та агрокліматична лабораторія. Лабораторія ґрунтознавства обладнана необхідним приладдям для проведення лабораторних та практичних занять студентів. В агрокліматичнії лабораторії створена матеріальна база для виконання агрометеорологічних спостережень. Лабораторія систематично поповнює та оновлює дані поточних спостережень мережі агро- та гідрометстанцій України, створює електронний варіант фонду агрометеорологічних даних. У спеціальному комп’ютерному класі студенти застосовують знання отримані на лекціях з дисципліни «Моделювання гідрометеорологічного режиму».

АгроНавчальна лабораторія ґрунтознавства

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone