Прийом документів здобувачів ступеня магістра і рівня спеціаліста

 

       По 21 серпня 2016 року включно в Одеському державному екологічному університеті подовжується прийом документів здобувачів вищої освіти ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання.

 

Нижче наведені загальні показники обсягів державного замовлення ОДЕКУ на 2016 рік в розрізі окремих спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм):

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

І. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки спеціаліста


Шифр та найменування спеціальності Загальний обсяг держзамовлення Спеціалізація Розподілений обсяг держзамовлення
073 Менеджмент 0 Менеджмент організацій і адміністрування ‑-
101 Екологія 35 Екологія та екологічна безпека 15
Прикладна екологія 15
Екологічний контроль та аудит 5
103 Науки про Землю (гідрометеорологія)
35 Метеорологія, кліматологія і агрометеорологія 20
Гідрологія та охорона водних ресурсів 15
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 17 Інформаційні управляючі системи та технології 17
207 Водні біоресурси та аквакультура 9 Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона) 9

 

ІІ. Ступінь магістра

 

Шифр та найменування спеціальності Загальний обсяг держзамовлення Спеціалізація Розподілений обсяг держзамовлення
051 Економіка 5 Економіка довкілля і природних ресурсів 5
073 Менеджмент 10 Менеджмент організацій і адміністрування 5
074 Публічне управління і адміністрування 5 Бізнес-адміністрування 5
081 Право 5 Екологічна політика і право 5
101 Екологія 48 Екологія та екологічна безпека 18
Гідроекологія 10
Агроекологія 10
Екологічний контроль та аудит 10
103 Науки про Землю (гідрометеорологія) 50 Метеорологія, кліматологія і агрометеорологія 20
Гідрологія та охорона водних ресурсів 10
Океанологія та морське природокористування 10
Атмосферна геофізика 10
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 25 Інформаційні управляючі системи та технології 25
183 Технології захисту навколишнього середовища 10 Технології захисту навколишнього середовища 10
 
207 Водні біоресурси та аквакультура 10 Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона) 10

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

І. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки спеціаліста

 

Шифр та найменування спеціальності Загальний обсяг держзамовлення Спеціалізація Розподілений обсяг держзамовлення
073 Менеджмент 0 Менеджмент організацій і адміністрування ‑-
101 Екологія 7 Екологія та екологічна безпека За результатами конкурсного відбору
Прикладна екологія
Екологічний контроль та аудит
Еколого-економічне управління заповідними територіями (Заповідна справа)

103 Науки про Землю

(гідрометеорологія)

5 Метеорологія, кліматологія і агрометеорологія За результатами конкурсного відбору
Гідрологія та охорона водних ресурсів
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 0 Інформаційні управляючі системи та технології ‑-
207 Водні біоресурси та аквакультура 0 Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона) ‑-

 

ІІ. Ступінь магістра

 

Шифр та найменування спеціальності Загальний обсяг держзамовлення Спеціалізація Розподілений обсяг держзамовлення
073 Менеджмент 0 Менеджмент організацій і адміністрування ‑-
074 Публічне управління і адміністрування 0 Бізнес-адміністрування ‑-
081 Право 0 Екологічна політика і право ‑-
101 Екологія 5 Екологія та екологічна безпека За результатами конкурсного відбору
Прикладна екологія
Екологічний контроль та аудит
Еколого-економічне управління заповідними територіями (Заповідна справа)
103 Науки про Землю (гідрометеорологія) 5 Метеорологія, кліматологія і агрометеорологія За результатами конкурсного відбору
Гідрологія та охо-рона водних ресурсів
Океанологія та морське природокористування
Атмосферна геофізика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 5 Інтернет програмування За результатами конкурсного відбору
Інформаційні управляючі системи та технології
183 Технології захисту навколишнього середовища 0 Технології захисту навколишнього середовища ‑-
207 Водні біоресурси та аквакультура 0 Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів (рибоохорона) ‑-

 

ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ОКР СПЕЦІАЛІСТА І СТУПЕНЯ МАГІСТРА

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА

 

з/п

Спеціальність Загальна вартість на навчальний рік, грн.
денна заочна
1 073 Менеджмент 13 120 8 080
2 101 Екологія 10 850 8 280
3 103 Науки про Землю (гідрометеорологія) 9 950 7 350
4 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 11 810 8 075
5 183 Технології захисту навколишнього середовища 10 850
6 207 Водні біоресурси та аквакультура 10 700 8 280

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА

 

з/п

Спеціальність Загальна вартість на навчальний рік, грн.
денна заочна
1 051 Економіка 13 560
2 073 Менеджмент 13 560 8 310
3 074 Публічне управління та адміністрування 13 560 8 310
4 081 Право 14 870 10 100
5 101 Екологія 9 700 7 530
6 103 Науки про Землю (гідрометеорологія) 8 500 6 780
7 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 12 370 8 500
8 183 Технології захисту навколишнього середовища 11 470 7 750
9 207 Водні біоресурси та аквакультура 11 460 7 750

 

       Більш детальна інформація щодо умов вступу на денну та заочну форму навчання Одеського державного екологічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і ступенем магістра наведена на сайті ОДЕКУ за посиланням:

odeku.edu.ua/Вступникам/Приймальна комісія

 

Контактні телефони: (0482) 32-67-64,
(0482) 32-67-57
(0482) 32-67-58 – магістратура


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone