Природоохоронний факультет

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторії

Власний сайт:     pof.odeku.edu.ua

Положення про фаультет: Положення про Прироохоронний факультет ОДЕКУ

Вчена рада факультету: Склад вченої ради Природоохоронного факультету

ПРИРОДООХОРОННИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

    Відповідно до “Концепції розвитку Одеського державного екологічного університету на 2003 – 2007 рр.” з метою вдосконалення навчального процесу та рівня фахової підготовки студентів 6 лютого 2006 р. було прийнято рішення про структурну реорганізацію ОДЕКУ. Згідно з наказом ректора ОДЕКУ на базі екологічного факультету та факультету комп’ютерних наук і менеджменту створено три факультети –  природоохоронний факультет, еколого-економічний факультет та факультет комп’ютерних технологій. Крім того, у 2006 р. було відкрито нову спеціальність “Водні біоресурси”.

    На факультеті працюють 5 докторів наук, 21 кандидат наук, кожний з яких має великий досвід науково-дослідних робіт та діяльності за фахом. Разом вони утворюють потужний і багатоплановий науковий потенціал, що служить справі розвитку ОДЕКУ, якісній підготовці студентів та проведенню наукових досліджень.

    Сьогодні природоохоронний факультет готує фахівців рівнів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за напрямами підготовки “Водні біоресурси та аквакультура” (спеціальність “Водні біоресурси”), “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Екологічна безпека”, “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”, “Радіоекологія”).

    Практичні навички студенти отримують в лабораторіях кафедр та під час учбових і виробничих практик на базі спеціалізованих лабораторій кафедр, гідроекологічної науково-навчальної лабораторії університету в с. Маяки (р. Дністер), в установах та інспекціях Міністерства екології і природних ресурсів України, різних наукових і виробничих установах.

    Для всіх спеціальностей проводиться навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі стаціонарної та заочної форм, організовані наукові стажування.

    Кафедральні дисципліни повністю забезпечені методичними вказівками та електронними конспектами лекцій. Ведеться також робота по створенню інтерактивних засобів навчання.

    На факультеті активно ведеться наукова робота. Студенти і викладачі  постійно беруть  участь у наукових конференціях різного рівня. Тематика їх досліджень тісно пов’язана з науковими напрямами відповідних кафедр факультету.

    Під патронатом кафедри екології та охорони довкілля щорічно проходить Міжнародна наукова  конференція студентів, магістрантів та аспірантів “Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів”. Систематично проводяться також різні наукові слухання, олімпіади. На кафедрах факультету працюють наукові гуртки та семінари; викладачі прагнуть, щоб студенти брали активну участь в громадському житті університету, приймали участь у різних спортивних та культурно-масових заходах. Багато уваги приділяється виховній роботі. Доброю традицією стало проведення спільно з еколого-економічним факультетом університету “Дня довкілля”,  днів кафедр, днів відкритих дверей та інших свят.

    Велике значення у розвитку природоохоронного факультету має міжнародне співробітництво. Наукові співробітники кафедр як експерти беруть участь в міжнародних проектах. Ведеться робота щодо виконання міжнародних освітніх угод.

    Факультет налагодив широкі ділові зв’язки, постійну співпрацю з багатьма науковими і виробничими установами. В цих установах надається можливість студентам факультету проходити переддипломну виробничу практику. Практичні роботи й польові дослідження проводяться з використанням сучасних приладів, методик і програмного забезпечення. Всі кафедри мають добре оснащені комп’ютерні класи та лабораторії математичного моделювання, оснащені сучасним науковим устаткуванням. Велика увага приділяється подальшому працевлаштуванню випускників факультету.

До складу факультету входять:

  • кафедра екології та охорони довкілля (завідувач – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Сафранов Тамерлан Абісалович), лабораторія екологічних досліджень;
  • кафедра гідроекології і водних досліджень (завідувач – доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна), лабораторія геодезії, геофізики та водних досліджень,
  • кафедра водних біоресурсів та аквакультури (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович), лабораторія водних біоресурсів,
  • кафедра хімії навколишнього середовища (завідувач – доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович), лабораторія хімії навколишнього середовища.

  Декан 

к. геогр. н., доцент

Чугай Ангеліна Володимирівна

  Заступник декана з навчальної роботи

к. геогр. н., доцент

Колісник Алла Вікторівна

  Заступник декана з виховної роботи

старший викладач

Кузьміна Вікторія Анатоліївна

Заступник декана з міжнародних зв’язків

к. геогр. н., доцент

Волков Андрій Ігорович

  Диспетчер деканату

Козловцева Валентина Анатоліївна

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет): 402  НЛК 2
  • тел.: (0482) 425-718;  внутр.: 320
  • e-mail: dean-priroda@odeku.edu.ua

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone