Про конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Мета конкурсу – підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

Основними завданнями конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
  • популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
  • залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 у 2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках Одеський державний екологічний університет  було призначено базовим з галузей «Науки про Землю» спеціалізація «Гідрометеорологія» та «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності». В Одеському державному екологічному університеті створено  всі передумови для проведення ІІ-ого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за вищевказаними галузями.

Навчальний процес забезпечують 3 факультетів (еколого-економічний, природоохоронний, комп’ютерний, факультет магістерської та аспірантської підготовки, гідрометеорологічний інститут за денною  та заочною формами навчання, у тому числі й за спеціальністю «менеджмент природоохоронної діяльності», за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії. У навчальному процесі університету застосовуються новітні освітянські технології з використанням сучасної комп’ютерної техніки та спеціальних навчальних комп’ютерних програм. Для студентів і співробітників університету надається безкоштовний цілодобовий доступ до мережі Іnternet.

У навчальному закладі постійно проводяться роботи з покращення науково-дослідної бази та фонду бібліотеки. Протягом останнього часу значно зріс науковий потенціал. В університеті працюють 249 наукових та науково-педагогічних працівників, із них: докторів наук – 43, кандидатів наук – 182.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone