Процедура ліквідації академічної заборгованості через отримання додаткових освітніх послуг

У відповідності до Наказу ректора ОДЕКУ освоєння студентами навчальних дисциплін, за якими вони мають академічні заборгованості та які включені до індивідуальних навчальних планів на 2018/2019 навчальний рік, здійснюється за механізмом надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін, визначених Положенням «Про порядок надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕКУ».

З метою реалізації вимог вищевказаного Положення:

1 Встановити термін подання до деканатів заяв встановленої форми студентами всіх напрямків підготовки, які мають станом на 04.02.2019 р. академічні заборгованості та успішність навчання яких за попередній період навчання складає не менше 60 %, на надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін до 14.02.2019 р.

2 Встановити строки надання додаткових освітніх послуг з вивчення окремих навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання з 25.02.2019 р. по 30.04.2019 р. та строк проведення підсумкової атестації з цих дисциплін – з 02.05.2019 р. по 08.05.2019 р.

Для студентів IV року навчання напрямів підготовки «Екологія», «Науки про Землю», «Комп’ютерні науки» та «Менеджмент» – строк надання освітніх послуг з вивчення окремих дисциплін з 25.02.2019 р. по 01.04.2019 р. та строк проведення підсумкової атестації з цих дисциплін – з 02.04.2019 р. по 07.04.2019 р.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone