Підготовка нових випусків наукових журналів

Підготовка нових номерів «Українського гідрометеорологічного журналу» у 2020 році

 

Одеський  державний  екологічний  університет  продовжує  підготовку  і  видання  у  2020 році нових номерів «Українського гідрометеорологічного журналу».

В «Українському гідрометеорологічному журналі» публікуються нові результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень, огляди сучасного стану вирішення проблем за розділами гідрометеорології (метеорологія і кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія) та за напрямом конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

Матеріали друкуються українською та англійською мовами.

Матеріали друкуються українською та англійською мовами. Періодичність виходу номерів -2 (4) рази на рік.

Альтернативні назви Журналу: Ukrainian hydrometeorological journal, Ukrainskij gidrometeorologičeskij žurnal, Украинский гидрометеорологический журнал

Наразі формується  № 26 “Українського гідрометеорологічного журналу”.

      Правила подання статей до редколегії Журналу та їх оформлення розміщені на сайті Журналу – http://www.uhmj.org.ua. Там також можна скачати останню версію шаблона MAR_ODEKU.dot, який використовується для форматування статей.

    За інформацією стосовно термінів виходу чергового номеру можна звертатись до відповідального секретаря Журналу: Марунич Олександри Іванівні, кім. 415а, тел.: (0482) 326-758, e-mail: redactor11@ukr.net & redactor@odeku.edu.ua


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone