Підготовка нових випусків наукових журналів


Друкування періодичних наукових видань ОДЕКУ в 2017 році

 

Одеський державний екологічний університет продовжує підготовку і видання у 2017 році нових випусків двох наукових періодичних журналів:

“УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ” ,

на сторінках якого висвітлюються нові результати теоретичних та експериментальних наукових та науково- прикладних досліджень з метеорології, кліматології, фізики атмосфери, геофізики, агрометеорології, гідрології, океанології, гідрографії,  охорони навколишнього середовища.

В журналі також друкуються статті та огляди з методичних аспектів та історії гідрометеорологічної діяльності. Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.

 “ВІСНИК ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

на сторінках якого публікуються статті за напрямками наукових досліджень університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.


Наразі формуються вип. 22 журналу “Вісник ОДЕКУ” та № 20 “Українського гідрометеорологічного журналу”.

Правила подання статей до редколегії журналів та їх оформлення розміщені на відповідних сайтах наукових журналів: “Український гідрометеорологічний журнал” – http://uhmj.odeku.edu.ua/ та “Вісник Одеського державного екологічного університету” – http://bulletin.odeku.edu.ua/.

Там також можна скачати останню версію шаблона MAR_ODEKU.dot, який використовується для форматування статей.

За інформацією стосовно термінів виходу чергового випуску кожного з журналів можна звертатись до відповідального секретаря обох журналів: Марунич Олександри Іванівні, кім.415а, тел.: (0482) 326-758,

e-mail: redactor11@ukr.net & redactor@odeku.edu.ua


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone