Робота викладачів каф. метеорології та кліматології на курсах підвищення кваліфікації ЦПО ОДЕКУ для синоптиків з прогностичного забезпечення господарського комплексу України

Безымянный

Сьогодні закінчилися інтенсивні заняття на курсах підвищення кваліфікації синоптиків з прогностичного забезпечення господарського комплексу Українина базі Центру післядипломної освіти ОДЕКУ.

Мета курсів – ознайомлення фахівців, які вже володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками, що необхідні для якісного проведення метеорологічного забезпечення різних галузей економіки України, з новітніми розробками та методами прогнозування погоди.

1 2

3

5 4

До роботи залучили провідних викладачів кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ з лекціями та практичними заняттями за актуальною тематикою:

Теми Викладачі
1  Вплив несприятливих погодних явищ на різні галузі економіки та населення к.геогр.н., проф.

Івус Г.П.

2 Використання систем ансамблевого прогнозування к.геогр.н., доц.

Міщенко Н.М.

3 Методи прогнозу вітру з урахуванням типізації атмосферних процесів к.геогр.н., доц.

Агайар Е.В.

4 Довгострокові аспекти прогнозування. Типізація атмосферних процесів. Індекси циркуляції. к.геогр.н., доц.

Нажмудінова О.М.

5 Оцінка економічної ефективності прогнозів погоди к.геогр.н., доц.

Семергей-Чумаченко А.Б.

6 Передбачуваність метеорологічних процесів та систематичні помилки в моделях прогнозу погоди, які використовуються в оперативній практиці. к.геогр.н., доц.

Хоменко І.А.

7 Фізико-статистичні моделі в задачах метеорології та кліматології д.геогр.н., доц.

Серга Е.М.

8 Чисельне моделювання клімату: кліматичні сценарії; принципи побудови глобальних та регіональних моделей; використання результатів чисельного моделювання к.геогр.н., доц.

Недострелова  Л.В.

9
  • Система чисельних прогнозів Європейського центру середнє-строкових прогнозів погоди (ЄЦСПП). Європейські консорціуми атмосферних моделей. Класифікація чисельних атмосферних моделей.
  • Структура і компоненти моделюючих систем: збір та систематизація спостережень, асиміляція (засвоєння) даних, ініціалізація моделі, фізичні параметризації, постпроцесінг, архівація результатів, візуалізація.
  • Постпроцесінг та особливості подання результатів моделювання
  • Метеорологічний архів MARS, формати кодування інформації, центр оперативних даних метеорологічних радарів OPERA
д.геогр.н., с.н.с.

Іванов С.В

 10 Кваліфікаційний залік к.геогр.н., проф.

Івус Г.П.

6 8

7

Бажаємо нашим колегам успішнИХ ПРОГНОЗІВ!!!

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone