Розгляд результатів кандидатської дисертації Ангеліни Олександрівни Докус

Фото1
4 грудня 2020 року відбувся розгляд результатів кандидатської дисертації Ангеліни Олександрівни Докус на тему «Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля в басейні р. Південний Буг», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.
Науковий керівник: д-р геогр. наук, професор Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Одеський державний екологічний університет, завідувачка кафедри гідрології суші
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри гідрології та гідроекології кандидат географічних наук Христюк Борис Федорович  Український гідрометеорологічний інститут, завідувач лабораторії гідрологічних розрахунків.
Актуальність дослідження.
В гідрологічному режимі більшості рівнинних річок України, зокрема басейну р. Південний Буг, саме весняне водопілля відноситься до характерної багатоводної фази, об’єми стоку якого на невеликих річках півдня досягають 60-70 % від річного. Весняне водопілля супроводжується підйомом рівнів води, виходом її на заплаву, а у багатоводні роки – призводить до підтоплень територій, які завдають значних збитків господарським об’єктам, населеним пунктам, об’єктам культурної спадщини. При цьому, максимальні витрати (рівні) води найбільш швидко формуються, зазвичай, на невеликих річках, на яких часто відсутні систематичні спостереження за річковим стоком.
В умовах змін клімату і водного режиму весняного водопілля річок постає завдання можливості оцінки характеристик максимального стоку у подальші роки в розрахункових і прогностичних методиках. В такому разі, актуальною задачею, що вирішується в даному дослідженні, є розробка регіональної методики довгострокового прогнозування, що дає змогу щорічного просторового моніторингу характеристик максимального стоку річок басейну Південного Бугу та їх прогнозної забезпеченості настання в багаторічному періоді. Врахування у прогнозній схемі кліматичних змін здійснюється шляхом сценарної оцінки базових середньобагаторічних характеристик весняного стоку.
Фото3
Вітаємо здобувача та її наукового керівника.
Фото2
Щиро вдячні усім членам спеціалізованої вченої ради ОДЕКУ та опонентам за співпрацю!