Склад


Згідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 № 241 в Одеському  державному   екологічному   університеті утворено спеціалізовану вчену раду Д 41.090.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» та 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» строком на два роки.

 

Cклад спецради

 

Голова спецради:

1. Степаненко Сергій Миколайович, д.ф-м.н., проф., ректор, професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.09.

Заступник голови спецради:

2. Лобода Наталія Степанівна, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри гідроекології та водних дослідженьОдеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.07.

Вчений секретар спецради:

3. Вольвач Оксана Василівна, к.геогр.н., доц., доцент кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.09.

 

Члени спецради:

4. Антоненко Володимир Степанович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри міжнародного туризму Київського університету культури, спеціальність 11.00.09.

5. Берлінський Микола Анатолійович, д.геогр.н.,  проф.,  завідувач кафедри океанології та морського природокористування   Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.07.

6. Гопченко Євген Дмитрович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.07.

7. Гребінь Василь Васильович, д.геогр.н., проф., професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

8. Лоєва Інеса Дмитрівна, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри екологічного праваі контролю Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.09.

9. Ляшенко Галина Віталіївна, д.геогр.н., проф., головний науковий співробітник Національногонаукового центру “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”, спеціальність 11.00.09.

10. Польовий Анатолій Миколайович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.09.

11. Тучковенко Юрій Степанович, д.геогр.н., проф., проректор з наукової роботи,професор кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.07.

12. Хохлов Валерій Миколайович, д.геогр.н., проф., проректор з науково-методичної роботи, професор кафедри метеорології та кліматології  Одеського державного екологічного університету, спеціальність  11.00.09.

13. Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, д.геогр.н., проф., професор кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.07.

14. Шерстюк Наталія Петрівна,  д.геогр.н., проф.,  декан геолого-географічного факультету   Дніпропетровського національного університету   ім. Олеся Гончара, спеціальність 11.00.07.

15. Школьний Євген Павлович, д.т.н., проф., професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.09.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone