Студентська наукова конференція ОДЕКУ на кафедрі гідрології суші

politica_medioambiental

       15-16 квітня 2019 року на кафедрі гідрології суші ОДЕКУ проведено два засідання Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету (15-18 квітня 2019 р.), секція «Гідрологія суші».

Науковими керівниками секції виступили: зав.кафедрою гідрології суші ОДЕКУ д-р геогр. наук, професор Шакірзанова Ж.Р. та канд. геогр. наук, доцент Кічук Н.С. Секретар секції канд.геогр.наук, доцент Бурлуцька М.Е.

Участь у секціях прийняли близько 30 студентів ОДЕКУ 2-4 курсів (гідрологи та екологи).

На першому засіданні студенти висвітлювали питання умов формування максимального стоку та розрахункові характеристики річного стоку в басейнах річок України, також були представлені результати розробки методики прогнозу характеристик меженного стоку та прогнозів щоденних рівнів води річок.

На другому засіданні розглянуті питання історії розвитку гідрографічної мережі, гідрохімічного режиму та оцінки якості води річок, водні ресурси України та проблеми їх використання і багато інших питань стосовно управління водними ресурсами на території України, які залишаються актуальними і на сьогоднішній день.

Робота секцій пройшла успішно, студенти старанно попрацювали при підготовці доповідей та незабаром представлять результати своїх досліджень у вигляді тез та статей конференції.

Бажаємо студентам молодших курсів наукових звершень, наснаги та успіхів в подальшому розвитку тем своїх доповідей, успіхів при підготовці та захисті курсових та дипломних проектів!


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone