«Теоретична та прикладна гідрологія»

Засновником цієї школи є професор А.М. Бефані, в даний час її очолює завідувач кафедри гідрології суші, академік Академії ВШ України, доктор географічних наук, професор, доктор географічних наук Гопченко Є.Д.

Бефані Gopchenko_500x671

Доктор географічних наук., професор

Анатолій Миколайович Бефані

Доктор географічних наук. професор, академік ВШ АН України

Євген Дмитрович Гопченко

Колектив кафедри гідрології суші активно веде наукові дослідження, які пов’язані з розрахунками і прогнозами характеристик максимального стоку рівнинних річок України, розробкою теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату, розробкою методики довгострокових прогнозів характеристик весняного водопілля на річках Півдня  України, оцінками  багаторічних змін складових водного балансу лиманів Одещини.

За останні п’ять років представниками цієї наукової школи підготовлено 1 доктор і 6 кандидатів наук, видані підручник, 5 монографій, 186 наукових статей, з яких 23 у зарубіжних наукових виданнях, отримані 7 авторських свідоцтв, успішно завершені 12 науково-дослідних робіт. У 2012 та 2014 роках проведено Міжнародну наукову конференцію молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» за участю провідних зарубіжних фахівців – представників наукової школи. А також щорічно проходять студентська наукова конференція та конференція молодих вчених ОДЕКУ.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone