Відділ кадрів

Підрозділ: Відділ кадрів
Вид підрозділу: Адміністративні
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет: 109
Телефон: 120; 32-67-54
Електронна пошта: kadry@odeku.edu.ua
Опис: Робота відділу кадрів спрямована на здійснення заходів щодо підбору і розстановки кадрів університету, формування стабільного науково-педагогічного колективу, зниження плинності кадрів, зміцнення трудової дисципліни. З цією метою відділ кадрів: організує роботу з комплектування університету трудовими ресурсами всіх категорій; організує прийом на роботу, переводи, звільнення, відпустки особового складу працівників у відповідності до діючого законодавства; веде облік всіх категорій працівників та студентів; контролює трудову дисципліну; аналізує професійний, освітній, віковий склад кадрів; оформлює., зберігає  та видає трудові книжки, особові справи; готує та видає довідки на прохання працівників; готує та надає всі види статистичної звітності; оформлює в установленому порядку документи для призначення пенсій працівникам; здійснює контроль за обліком робочого часу та оформлення в установленому порядку відповідних документів у структурних підрозділах університету
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone