ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР “МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-МЕТРИЧНІ БАЗИ Web of SCIENCE (ORCID, PUBLONS, RESEARCHID)”

images

ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР 

“МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-МЕТРИЧНІ БАЗИ Web of SCIENCE (ORCID, PUBLONS, RESEARCHID)”: ПОРАДИ ЩОДО ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ, ЕФЕКТИВНОСТІ,  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Семінар присвячений питанням роботи освітян та науковців, у тому числі, молодих вчених, та відображенню наукової діяльності авторів в різних науково-метричних базах  даних, зокрема, Web of Science (ORCID, RESEARCHID, PUBLONS etc), перспективам, публікацій у провідних наукових журналах, що входятть до відповідних баз.

Проаналізований сучасний стан відображення досягнень ОДЕКУ у науково-метричних базах Web of Science, Scopus, Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=OK9WX9IAAAAJ&hl=en ,

а також кафедри вищої та прикладної математики ОДЕКУ:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=UiGKpkcAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4TTmtCmdpnSvKev5dsWRbSB28G40iRffdw2mBYemSQZzk7wAhJc3ISBEKVB3cD-sdJX4BWfOYCJOHp5NNnNiEGaPG2835FTaHZXSIptaEExen9r9I

          Розглянуті питання роботи систем ідентифікації, поширення інформації про дослідження, збору інформації про публікації, забезпечення правильної присутності в Інтернеті, відстеження нових публікацій по своїй темі. Під керівництвом кураторів семінару (проф. О. Глушков, проф. О. Хецеліус,  проф. А Свинаренко доц. В. Буяджи, доц. Л. Ватівецька, доц Г Ігнатенко, інш)  ряд аспірантів, магістрів та школярів (ОДЕКУ, СШ «25) відкрили свої сторінки у міжнародних науково-метричних базах, зокрема,  Scopus, Google Scholar. Особлива частина семінару присвячена доповідям та порадам співробітників кафедри, зокрема,  проф. О. Глушков, проф. О. Хецеліус,  проф. А Свинаренко, інш. щодо ефективності, результативності публікацій у виданнях, що індексуються  Web of Science, Scopus, Google Scholar.


ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ, СТУДЕНТІВ (БАКАЛАВРАТ, МАГІСТРАТУРА), АСПІРАНТІВ

(Екологія, Природничі Науки, Прикладна математика) 

         Під час проведення з 12 грудня по 15 грудня 2018р. на базі Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) МОН України колективом кафедри вищої та прикладної математики міжнародних заходів (міжнародний вебінар серії “Advances in Intelligent Systems and Computing: Advances in Intelligent Systems and Computing in Earth and Environmental SciencesAISCEES, 12- 15 December 2018)  організований відкритий науково-освітній, професійно-орієнтаційний захід: Днi відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів ОДЕКУ, студентів (бакалаврат, магістратура). В заходах прийняли участь безпосередньо та в он-лайн режимі провідні вітчизняні та світові науковці; Докладній доповіді про можливості перспективи навчання в ОДЕКУ, насамперед, в аспірантурі за спеціальностями 113 Прикладна математика , 104 – Оптика та лазерна фізика (третий науково-освітній рівень), а також за бакалаврськими спеціальностями в гідрометеорологічному інституті, на факультетах комп’ютерних наук, природоохоронному та еколого-економічному факультетах професора та доценти кафедри вищої та прикладної математики ОДЕКУ – проф. Глушков О.В., проф. Хецеліус О.Ю., проф. Свинаренко А.А., доц. Буяджи В., доц. Вітавецька Л., доц. Дубровська Ю., доц. Г.Ігнатенко, доц. Сєрга І., доц. Чернякова Ю.


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone