Випускники. Історії успіху

ЧУГАЙ А.В. (випуск 1997 р.) – кандидат географічних наук, доцент, деканка природоохоронного факультету ОДЕКУ.

АЛАУДИН МАХМУД (випуск 1997 р.) – кандидат географічних наук (науковий співробітник, Сирія).

БЄЛЯЄВА С.С. (випуск 1997 р., з/ф) – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету.

ХОМЕНКО В.М. (випуск 1997 р., з/ф) –  колишній начальник Управлення  екології  в Черкаській області.

ГОРБАЧОВА Л.О. (випуск 1998 р.) – доктор географічних наук,  головний  науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту (м. Київ).

ГОЛОБОРОДОВА (КОЛОНТАЙ) С.М. (випуск 1998 р.) – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ОДЕКУ.

ГРАБКО Н.В. (випуск 1998 р.) – магістр екології, старший викладач кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ .

ГАЛАТ Е.О. (випуск 1997 р., з/ф) – колишній начальник Управління екології в Миколаївської області.

ДЕРБОГЛАВ І.А. (випуск 1999 р., з/ф.) – колишній начальник Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

ДЬЯКОВ О.А. (випуск 1999 р.) – кандидат географічних наук, співробітник Національного інституту стратегічних досліджень  (відділ досліджень Південного регіону в місті Одесі).

РУБЕЛЬ О.Є. (випуск 1990 р.) – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ.

ЛЕПІХ (БУНЯКОВА) Ю.Я. (випуск 1999 р.) – кандидат географічних наук, доцент кафедри економіки природокористування ОДЕКУ.

СИНИЛО К.В. (випуск 2001 р.) – кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної та промислової безпеки  Національного авіаційного університету  (м. Київ).

БРОШКОВА С.Л. (випуск 2002 р., з/ф.) – кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики, реклами та медіа комунікацій ОНУ імені І.І. Мечникова.

ВОЛКОВ А.І. (випуск 2002 р.) – доктор географічних наук, доцент кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ (співробітник компанії «Environmental Consulting», США).

КАТИНСЬКА І.В. (випуск 2002 р., з/ф.) – кандидат географічних наук, доцент кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ.

СЛОБОДЯНИК О.А. (випуск 2002 р.) – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ.

ВИХРИСТЮК І.М. (випуск 2003 р., з/ф.) – директор національного природного парку «Тузловські лимани».

ПУГА    Г.О.    (випуск    2003    р.,     з/ф..)     –     колишній     начальник   Державної екологічної інспекції України.

АКОПЯН А.Б. (випуск 2005 р.) – кандидат психологічних наук, підприємець.

ТОМАШПОЛЬСЬКИЙ  К.М.  (випуск  2005  р.)  –  почесний  випускник     ОДЕКУ, директор Центру інновацій міжнародної компанії Saipem (м. Мілан, Італія).

ГУЛЯЄВА О.О. (випуск 2005 р.) – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

ПРИХОДЬКО В.Ю. (випуск 2005 р.) – кандидат географічних наук, доцент  кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ.

СКРИПНИК А.П. (випуск 2005 р.) – колишній заступник начальника відділу Мінекоресурсів, керівник Центру екологічної стратегічної оцінки (м. Київ).

СНІСАРЕНКО А.С. (випуск 2005 р., з/ф) – головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку та перспективного планування Мінекоресурсів України (м. Київ).

ГУЩИНА К.Г. (випуск 2006 р.) – колишній науковій співробітник УкрНЦЕМ, співробітник науково-досвідного центру екологічних досліджень (м. Голіафат, Канада).

КІЧУК І.Д. (випуск 2006 р., з/ф) – магістр з екології, головний інженер Басейного управління водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю.

КЛЕВА А.А. (випуск 2006 р., з/ф) – колишній заступник начальника Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

ДМИТРЕНКО М.П. (випуск 2006 р.) – магістр з екології та з економіки, старший викладач кафедри хімії і екології ОДАБА.

КОЛІСНИК А.В. (випуск 2006 р.) – кандидат  географічних  наук,  доцент, заступник деканки природоохоронного факультету ОДЕКУ.

ДЕМЧУК В.В. (випуск 2007 р., з/ф) – директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник.

НАКОНЕЧНА З.В. (випуск 2007 р.) – магістр з екології, старший викладач кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ.

САГДЄЄВА О.А. (випуск 2007 р.) – кандидат техгнічних наук, заступник  директора Одеського технікуму газової та нафтової промисловості.

САЛЕХ АБДУЛ ЕЛАХ ХАЗА (випуск 2007 р.) – магістр з екології, кандидат географічних  наук (науковий співробітник, Йемен).

ЧЕРНЮК Н.А. (випуск 2007 р., з/ф) – фахівець компанії у галузі поводження з відходами (Данія).

ГРИЧУЛЕВИЧ Л.О. (випуск 2007 р.) – начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’ям та Нижнього Дунаю.

ЩУР (ДЮЛЬГЕР) М.О. (випуск 2008 р.) – кандидат географічних наук, викладач Одеського коледжу комп’ютерних технологій.

ЛЕЙДЕІИС Г.В. (випуск 2009 р., з/ф) – заступник начальника відділу погоджень та моніторингу Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

БИЧОК (ФЛОРЯ) Л.В. (випуск 2009 р.) – кандидат географічних наук, викладач Одеського коледжу комп’ютерних технологій.

ГУСЄВА К.Д. (випуск 2009 р.) – кандидат географічних наук, співробітник відділу міжнародних зв’язків ОДЕКУ.

ГОРУН ВІКТОРІЯ В. (випуск 2010 р.) – кандидат географічних наук, науковий співробітник.

ГОРУН ВАЛЕРІЯ В. (випуск 2010 р.) – кандидат географічних наук, науковий співробітник.

ПРИКУП Л.О. (випуск 2010 р.) – кандидат географічних наук, асистент кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

ДЖЕДЖОРА В.С. (випуск 2011 р.) – керівник організації «ЕКО-ПОРТ».

КАТЕРУША О.В. (випуск 2011 р.) – магістр з екології, асистент кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ.

КОТЕЛЬНИКОВА Ю.О. (випуск 2011 р.) – голова правління громадської організації «Центр демократичного розвитку молоди».

ДОЛИНСЬКИЙ В.О. (випуск 2013 р.) – провідний інженер відділу екологічної безпеки державного підприємства «Адміністрація портів України».

ГОЛОВЧЕНКО І.О. (випуск 2014 р., з/ф) – співробітник Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.

ПОПІК О.В. (випуск 2015 р.) – кандидат економічних наук, науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

ПЛАВАН В.П. (випуск 2016 р., з/ф) – магістр з екології, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

ФУНТІКОВА Є.В. (випуск 2016 р., з/ф) – магістр з екології, провідний фахівець філіалу міжнародної компанії «Шелл» (м. Київ).

ПАТРАМАН Х.С. (випуск 2017 р.) – головний спеціаліст відділу ОВД, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Управління охорони та раціонального природокористування Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

СВИД У.В. (випуск 2017 р.) – провідний спеціаліст відділу стратегічного планування та моніторингу Управління природоохоронних програм, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

СИДОРЕНКО О.М. (випуск 2017 р.) – магістр з екології, науковий співробітник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

ГОЦУЛЕНКО   С.А.    (випуск   2017    р.,    з/ф)    –    науковий   співробітник   НПП «Нижньодністровський».

ЛУПАШКО      О.М.      (випуск      2017       р.,       з/ф)       –       співробітник      НПП «Нижньодністровський».

МИХАЙЛЕНКО В.І. (випуск 2017 р.) – почесний випускник ОДЕКУ, аспірант кафедри  екології та охорони довкілля, науковий співробітник НДЧ ОДЕКУ.

ЦВЕЛЯК О.М. (випуск 2018 р., з/ф) – співробітник Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря,

ШЕРШУН О.М. (випуск 2018 р.) – магістр з екології, провідний інженер відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

ШАТОХІНА І.В. (випуск 2018 р.) – магістр з екології, директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

АЛІЄВ Р.Н. (випуск 2019 р.) – магістр з екології, співробітник міжнародної компанії «SOCAR» (м. Баку, Азербайджан).

КАРАБАДЖАК Г.С. (випуск 2019 р.) – магістр з екології, заступник голови Фонтанської сільради з питань розвитку ЖКГ.

ТЕРЛІНА  Д.В.   (випуск  2019   р.)   –   магістр   з   екології,   співробітник компанії«УкрЕкоПром» (м. Одеса).

Конякін Сергій Миколайович. Навчався в аспірантурі природоохоронного факультету (кафедра екології та охорони довкілля) Одеського державного екологічного університету (2009-2013 рр.). В 2015 р. захистив дисертацію на тему: «Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку» зі спеціальності 11.00.11 «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». З 2014 р. по теперішній час працює молодшим науковим співробітником, к.геогр.н. відділу фітоекології в Державній установі «Інститут еволюційної екології НАН України».

З 2016 р. Голова Ради молодих вчених Інституту еволюційної екології НАН України.

DSC_0182 DSC_0040
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone