Вітання з захистом докторської дисертації директора ГМІ ОДЕКУ Валерії Анатоліївни Овчарук

122

     2 березня 2018 року відбувся успішний захист докторської дисертації «Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України: розрахункові моделі та їх реалізація», представленої  на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» доцента кафедри гідрології суші ОДЕКУ, директора ГМІ ОДЕКУ Валерії Анатоліївни Овчарук.

Науковий консультант: д.геогр.н., професор, академік АН вищої школи України, соросовский професор Гопченко Євген Дмитрович.

     Офіційні опоненти д.геогр.н., проф. Гребень Василь Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, професор кафедри гідрології та гідроекології), д.геогр.н., проф. Ющенко Юрій Сергійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів), д.геогр.н., с.н.с. Буднік Світлана Василівна (Інститут водних проблем і меліорації НААН України, головний науковий співробітник лабораторії екології водних об’єктів), відмітили, що робота актуальна, сучасна, обґрунтована та ретельно підготовлена, а Валерія Анатоліївна заслуговує на звання доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».

     На засіданні були присутні голова Спеціалізованої вченої ради Д41.090.01 ОДЕКУ д.ф.-м.н., проф. Сергій Миколайович Степаненко та 13 членів ради, інші науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістри. Кожен присутній перейнявся тими питаннями, проблематикою, які чудово були висвітлені в форматі доповіді та відповідей на запитання.

     З позитивними відгуками на роботу виступили: д.геогр.н., проф. Берлінський Микола Анатолійович, д.геогр.н., проф. Лобода Наталія Степанівна, д.геогр.н., проф. Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, д.геогр.н., проф. Тучковенко Юрій Степанович, д.геогр.н., проф. Хохлов Валерій Миколайович, д.ф.-м.н., проф. Степаненко Сергій Миколайович.

     Щиро бажаємо Вам, Валерія Анатоліївна творчої наснаги, успіхів, втілення наукових напрацювань не тільки в Україні, а й далеко за її межами!

     І звичайно, чекаємо на монографію за результатами багаторічної плідної наукової роботи.


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone