Вітаємо з успішним завершенням навчання учасників Швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»

P1010497

В рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки,  з напрямку «Врядування та відновлення миру» викладачі освітнього рівня магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Одеського державного екологічного університету доцент Павленко О.П та доцент Жавнерчик О.В. прийняли участь в Швейцарсько-українському проекті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU.

Протягом жовтня-грудня 2017 року викладачі пройшли 90-годинне навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей у державних службовців», підтвердили свій рівень підготовки та отримали Свідоцтво майстер-тренерів з правом проводити курси підвищення кваліфікації серед держслужбовців.

Навчання проходило через вивчення двох модулів: Модуль А «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії»; Модуль Б «Методика викладання курсу «Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини» в системі підготовки державних службовців».

Для підтвердження кваліфікаційного рівня майстер-тренера учасникам було поставлено атестаційне завдання щодо розроблення і презентаціївласного портфоліонавчальних модулів з ОДГ/ОПЛ для розвитку громадянських компетентностей у магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»та держслужбовців через інтерактивні методи навчання. На семінарі було продемонстровано 20 презентацій активних методів навчання від 38 учасників, які представляли понад двадцяти вищих освітніх закладів зрізних регіонів України, а саме з таких міст як Київ, Харків, Маріуполь, Умань, Хмельницький, Чернівці,Запоріжжя, Житомир, Одеса. Одесу на семінар-тренінгу представляли викладачі Одеського державного екологічного університету.

25438942_1591861967546806_1921492863538218125_o 24799517_1591862154213454_3165006282768634827_o

25311233_1591862097546793_5353436585876990937_o

В основу методики, яку презентували викладачі Павленко О.П. й Жавнерчик О.П., було покладено  інтерактивний метод case-study, який дозволяє забезпечити глибоке занурення студентів і слухачів у пошук заходів розв’язання  соціальних, економічних і екологічних проблем, а саме case-study «Розроблення плану заходів з покращення  екологічного стану Куяльницького лиману». Презентація методу  супроводжувалася демонстрацією результатівпрактичної апробації методу – прояву громадянських компетентностей: зареєстроване на сайті електронних  петицій Зверненнядо Президента України (використання студентами інструментів е-врядування), організація та створення відеозвернення до громадськості, маркетингові дослідження каналів ЗМІ для розповсюдження та просування відеозвернення з метою активізації як територіальної громади, так і державних посадовців. Слухачі проекту мали можливість подивитися відеоролик «Спасіть Куяльницький лиман». Модератори тренінгу підкреслили, що в результаті використання представленої методики були сформовані такі громадянські  компетентності, як громадянська активність, патріотичність, відповідальність, лідерство,  комунікативність, партисипативність й солідарність, які реалізувались в конкретних практичних діях.

І, як підтвердження сформованості у студентів ОДЕКУ такої  громадянської компетентності як патріотичність, так  і для оптимістичного завершення першого дня роботи семінаруслухачам було запропоновано перегляд відеоролику, присвяченого  ювілею Одеського державного екологічного університету.

Учасники успішно презентували розроблені навчальні модулі, спрямовані на розвиток громадянських компетентностей у державних службовців та в процесі обговорення було узагальнено структуру тренінгових програм з розвитку громадянських компетентностей для системи професійного навчання публічних службовців. Також учасниками були сформульовані та проаналізовані професійні компетентності, які необхідні тренерам для викладання курсу ОДГ/ОПЛ та сформовані правила викладання ОДГ/ОПЛ магістрам спеціальності «Публічне управління та адміністрування». В результаті групової роботи методом мозкового штурму були складені плани заходів з оновлення змісту магістерських програм для впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в навчальні програми ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Члени кафедри менеджменту природоохоронної діяльності ОДЕКУ вітають Олену Пантеліївну та Олесю В’ячеславівну із успішним завершенням навчання і бажають успіхів на шляху формування громадянських компетентностей у студентів, майбутніх фахівців у сфері публічного управління та адміністрування.

25352062_1975068722818122_1903256358234021254_o 25311282_1975070186151309_5941538144673634766_o
25289222_1589797384419931_831939993912080525_n 25157945_1589809801085356_6126326885911876971_n

 25311392_1975069826151345_1085353840131860402_o

Share on Facebook1Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone