ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ Річки та лимани Причорномор’я на початку XXI сторіччя”

logo_odeku.png

17-18  жовтня 2019 р., Україна, м. Одеса

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя», проведення якої планується 17-18 жовтня 2019 р. на базі Одеського державного екологічного університету   (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15).

Мета конференції: обмін досвідом і результатами досліджень сучасного гідрологічного режиму і екологічного стану річок та лиманів Причорномор’я, шляхів їх стабілізації, регулювання, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, з урахуванням сукупної дії змін клімату  та антропогенного навантаження.

Тематика конференції:

 • гідрологічний режим і екологічний стан річок та лиманів в сучасний період;
 • вплив змін клімату та антропогенної діяльності на водні ресурси і екологічний стан річок та лиманів;
 • проблеми раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів річок і лиманів;
 • імплементація Водної Рамкової Директиви ЄС для водних об’єктів Причорномор′я;
 • впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами річок та лиманів Причорномор’я за басейновим принципом;
 • методи діагнозу і прогнозу змін гідрологічного режиму та екологічного стану водних об’єктів під впливом природних та антропогенних факторів;
 • водні біоресурси річок та лиманів, сучасний стан та перспективи розвитку рибного господарства та аквакультури.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали  доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів доповідей конференції до початку її проведення (3 повні сторінки).

Оригінальні статті, підготовані за матеріалами доповідей (від 5 до 10 стор.), можуть бути подані і опубліковані (після проходження процедури рецензування) в «Українському  гідрометеорологічному журналі», який включений до переліку фахових видань у галузі географічних наук.

Офіційними мовами конференції є українська, англійська та російська.

ВАЖЛИВІ  ДАТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ

15 серпня 2019 р. – подання заявки на участь у конференції (особливо важливо для резервування місця у профілакторії для іногородніх).

05 вересня 2019 р. – останній день подання матеріалів доповідей для формування збірника.

27 вересня 2019 р. – розсилка програми конференції.

16 – 17 жовтня  2019 р. – заїзд і реєстрація учасників конференції.

17-18 жовтня 2019 р. – проведення конференції.

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали доповідей разом із заявкою на участь у конференції надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) електронною поштою на адресу limany_richky@ukr.net. Матеріали   доповідей  повинні бути отримані оргкомітетом конференції не пізніше 05 вересня 2019 р.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Текст надсилається разом з вкладеними  рисунками (в форматі *.jpg) і формулами (MS Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 з полями 2,5 см; шрифт Times New Roman Cyr розміром 14, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1 см. В лівому верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими “напівжирними” літерами) вказується в центрі, через інтервал – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання (жирним курсівом), наступний рядок – назва закладу і місто    (курсивними літерами), через інтервал – текст доповіді з вкладеними рисунками, формулами, таблицями; після закінчення тексту через інтервал – перелік використаної літератури (не більше 3 найменувань). Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 3 (три) сторінки формату А4. Текст повинен повністю заповнювати кожну сторінку.

Назви файлів, що надсилаються до Оргкомітету, мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад:

Іваненко О.П._Заявка учасника

Іваненко О.П._Матеріали доповіді.

Увага ! Матеріали доповідей не підлягають додатковому редагуванню і друкуються в авторській редакції. Тому вони мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за зміст наданих матеріалів несуть автори доповідей.

Приклад оформлення матеріалів  доповідей

УДК 551.46:504.42

РЕГУЛЮВАННЯ  ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ  ДОФІНОВСЬКОГО  ЛИМАНУ

В.Г. Малков, к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет, м.Одеса

Текст доповіді.  Текст доповіді. Текст доповіді.  Текст доповіді. Текст доповіді.…

Література

 1. Адобовский В.В. Гидрологические аспекты реконструкции приморских лиманов. География и природные ресурсы. 2005. № 2. С. 68-72.
 2. Боуден К.Ф. Физическая океанография прибрежных вод: монография.  М.: Мир, 326 с.

Матеріали доповідей, які не відповідають вимогам або надані із запізненням, не будуть опубліковані.

Оргкомітет залишає за собою право відбору рукописів наукових праць. Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

Увага!!! Вимоги щодо оформлення статей для публікації в журналі «Український гідрометеорологічний журнал» викладені на офіційному веб-сайті журналу http://uhmj.org.ua/index.php/journal

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ  КОНФЕРЕНЦІЇ

65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська 15,

Одеський державний екологічний університет

Контакти:

 

Голова оргкомітету              Лобода Н.С. – зав. кафедри гідроекології та водних досліджень, д.геогр.н., проф., моб.тел.0984837486,                                                e-mail: natalie.loboda@gmail.com

Заступник голови                Шакірзанова Ж.Р. – зав. кафедри гідрології суші,

                                               д.геогр.н, проф., тел. (0482)32-67-46.

                                               e-mail: gidro@odeku.edu.ua.

 

Організаційні питання (розміщення учасників, формування збірнику):

 • Пилип’юк Віктор Вікторович моб. тел. (098) 2462902 (розміщення учасників, фінансові питання).
 • Яров Ярослав Сергійович моб. тел. (067) 5581042 (прийом публікацій, формування збірника матеріалів доповідей конференції)

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок, який включає до себе макетування та друк збірника матеріалів доповідей, кофе-брейки, роздавальні матеріали, складає 200 грн. і сплачується після підтвердження Оргкомітетом отримання тез доповідей Конференції. Реквізити для оплати будуть відправлені учаснику конференції одночасно з інформацією щодо прийняття наданих матеріалів.

Розміщення учасників конференції – в профілакторії університету за рахунок учасників. Вартість проживання – 180-250 грн. за  добу (в залежності від кількості місць у номері). Про бронювання місць в профілакторії університету необхідно вказати своєчасно у заявці.

Заявку в електронній формі можна заповнити і надіслати за посиланням:  https://clc.to/myQMeQ


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone