Підготовче відділення

Про відділАдміністраціяОсвітні програми

Положення про підготовче відділення

Підготовче відділення Одеського державного екологічного університету вважається правонаступником Факультету довузівської підготовки ОДЕКУ, який було організовано в 1991 році.

За часи існування відділення очолювали:

-​ доцент Терещенко І.Е.;

-​ з 1994 року – доцент, кандидат географічних наук Ситов В. М.,

-з 2006 р. і по теперішній час – доцент, кандидат географічних наук КирнасівськаНаталія Василівна.

Головним завданням Підготовчого відділення є профорієнтаційна робота серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, випускників ВНЗ I-II рівня акредитації та осіб, які мають базову загальну середню освіту, повну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста та іноземних громадян, які здобули базову вищу освіту в країні проживання з метою залучення і підготовки їх до вступу в університет а також вивчення ринку надання освітніх послуг, реклама ОДЕКУ.

Загалом за роки існування спеціалізовану довузівську підготовку пройшли більше як 4400 чоловік, а 2350 випускників факультету, успішно пройшовши конкурсний відбір, вступили на різні факультети і спеціальності Одеського державного екологічного університету, а також в інші ВНЗ України.

Підготовче відділення діє як самостійний структурний підрозділ Одеського державного екологічного університету, в структурі якого є “Сектор профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю” та Кафедра довузівської підготовки.

 

Завідуюча підготовчим відділенням
к.геогр.н., доцент

Кирнасівська Наталія Василівна

 

методист підготовчого відділення – Ткаченко Наталія Анатоліївна;

диспетчер підготовчого відділення – Черногор Наталя Геннадіївна.

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65064
  • аудиторія (кабінет): 334 НЛК 1
  • тел.: (0482) 42-77-64
  • e-mail: foreign@odeku.edu.ua

I. Довузівська підготовка українських громадян:

1. Річна підготовка. Якісна підготовка слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання на базі 11 класів та середніх спеціальних навчальних закладів (професійно технічні училища), вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (технікуми, коледжі), а також випускники системи середньої освітньої школи минулих років.

Підготовка по даній програмі здійснюється щорічно з жовтня по травень і передбачає поглиблену підготовку майбутніх абітурієнтів по таких дисциплінах як: українська мова і література, математика, фізика, географія, біологія, хімія.

2. Дистанційне навчання. Навчання здійснюється протягом листопада – травня. В рамках даної програми слухачі отримують консультації, виконують індивідуальні завдання, працюють з робочими зошитами та методичними вказівками з заявлених дисциплін.

3. Річна підготовка на базі 9-ти класів. Підготовка слухачів здійснюється з жовтня по червень з української мови та математики. Дана освітня програма передбачена для підготовки слухачів до вступних іспитів до структурного підрозділу ОДЕКУ – Одеського коледжу комп’ютерних технологій.

Для випускників підготовчого відділення університету, які успішно пройшли повний цикл довузівської підготовки, відповідно до „Правил прийому в ОДЕКУ 2016” передбачені особливі умови зарахування на денну або заочну форми навчання з додаванням 5 (ПВ) додаткових балів.

Зазначений коефіцієнт застосовується тільки для вступників за спеціальностями 103 “Науки про Землю”, 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 183 “Технології захисту навколишнього середовища”, 207 “Водні біоресурси та аквакультура”.

II. Довузівська підготовка іноземних громадян:

Для оволодіння українською (російською) мовою іноземні громадяни зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян.

Головною метою роботи цього відділення є навчання мови як засобу спілкування та інструменту отримання спеціальності, а також уніфікація знань слухачів із загальноосвітніх дисциплін відповідно до рівня підготовки учнів загальноосвітньої школи України.

Іноземні громадяни, які проходять повний курс навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, мають можливість здійснювати підготовку за напрямами:

– економічний;

– інженерно-технічний та інженерно-економічний;

– охорони здоров’я та біологічний.

Слухачі відділення вивчають предмети відповідно до напрямку підготовки:

-​ українську та російську мови;

-​  країнознавство;

-​  математику;

-​  фізику;

-​  хімію;

-​  соціальну та економічну географію світу;

-​  основи економіки та інші.

Термін навчання – 10 місяців (вересень – червень).

Процес навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян здійснює кафедра до вузівської підготовки.

Іноземні громадяни, які успішно виконали навчальний план, отримують свідоцтво відповідного зразку Міністерства освіти і науки України, який дає право вступу до ОДЕКУ та інших вищих навчальних закладів України.

Наші переваги:

-​ висококваліфіковані викладачі;

-​ якісна підготовка до ЗНО;

-​ індивідуальний підхід до кожного слухача;

-​ малокомплектні групи;

-​ додаткові консультації.

Олімпіада: Щорічно в листопаді на базі Підготовчого відділення університету проводиться олімпіада для студентів середніх спеціальних навчальних закладів (професійно технічні училища), вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (технікуми, коледжі). Олімпіада проводиться за такими напрямками: „Гідрометеорологія”, „Екологія”, „Комп’ютерні науки”, „Водні біоресурси”, „Менеджмент”.

Для переможців та призерів олімпіади передбачені особливі умови зарахування на місця державного замовлення денної форми навчання університету.