Інформація для вступників на 1-й курс денної форми навчання

Набір на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання у 2016 році здійснюється за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

Шифр та найменування спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
073 Менеджмент Менеджмент організація, менеджмент природоохоронної діяльності
074 Публічне управління та адміністрування
101 Екологія Охорона навколишнього середовища, екологічний контроль та аудит, заповідна справа, гідроекологія, агроекологія
103 Науки про Землю Метеорологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, агрометеорологія, гідрографія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Геоінформаційні системи та технології, Інтернет програмування, системи моніторингу навколишнього середовища
183 Технології захисту навколишнього середовища
207 Водні біоресурси та аквакультура Рибоохорона, раціональне використання гідробіоресурсів, аквакультура, марікультура
242 Туризм Екологічний /зелений/ туризм

 

Перелік предметів ЗНО:

 

Найменування спеціальності Перелік предметів (ЗНО)
073. Менеджмент українська мова і література (базова)

математика (базова)

– історія України або іноземна мова або географія

074. Публічне управління та адміністрування українська мова і література (базова)

– історія України

– математика або іноземна мова або географія

101. Екологія українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або біологія або хімія

103. Науки про Землю українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або фізика або історія України

122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології українська мова і література (базова)

математика (базова)

– фізика або іноземна мова або географія

183. Технології захисту навколишнього середовища українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або фізика або іноземна мова

207. Водні біоресурси та аквакультура українська мова і література (базова)

– біологія

– географія або біологія або іноземна мова

242. Туризм українська мова і література (базова)

– історія України

– іноземна мова або географія або математика

 

Строки подачі документів:

– для осіб, які вступають за результатами ЗНО з 11 липня до 18:00 год. 27 липня 2016 року;

– для осіб, які складають вступні іспити безпосередньо в університеті з 11 липня до 18:00 год. 20 липня 2016 року.

Вступні іспити для зазначеної категорії абітурієнтів проводяться з 21 по 28 липня включно.

 

Перелік документів:

– заява встановленої форми, в який вказується спеціальність (спеціалізація), форма навчання тощо. В заяві вступник зазначає рівень пріоритетності (показник «1» означає найвищу пріоритетність);

– документ державного зразка (атестат, диплом) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється прийом до університету  і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;

– документи (при наявності), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, за результатами співбесіди, зарахування поза конкурсом, зарахування в першочерговому порядку тощо;

– копія документа, що посвідчує громадянство вступника;

– військовозобов’язані вступник особисто пред’являє військовий квіток або посвідчення про приписку.

 

Умови подачі документів до приймальної комісії:

Абітурієнти, які вступають на денну форму навчання ОДЕКУ за результатами ЗНО подають документи виключно в електронному вигляді, для інших категорій вступників документи до приймальної комісії подаються у паперовому вигляді.

 

Програми вступних іспитів (співбесіди) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням: Програми вступних іспитів та співбесід

 

Всім іногороднім студентам та курсантам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone