Інформація для вступників на 1-й курс заочної форми навчання

Набір на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра заочної форми навчання у 2016 році здійснюється за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

Шифр та найменування спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
073 Менеджмент Менеджмент організація, менеджмент природоохоронної діяльності
074 Публічне управління та адміністрування
101 Екологія Охорона навколишнього середовища, екологічний контроль та аудит, заповідна справа, гідроекологія, агроекологія
103 Науки про Землю Метеорологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, агрометеорологія, гідрографія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Геоінформаційні системи та технології, Інтернет програмування, системи моніторингу навколишнього середовища
183 Технології захисту навколишнього середовища
207 Водні біоресурси та аквакультура Рибоохорона, раціональне використання гідробіоресурсів, аквакультура, марікультура

 

Перелік предметів ЗНО:

Найменування спеціальності Перелік предметів (ЗНО)
073.  Менеджмент українська мова і література (базова)

математика (базова)

– історія України або іноземна мова або географія

074.  Публічне управління та адміністрування українська мова і література (базова)

– історія України

– математика або іноземна мова або географія

101. Екологія українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або біологія або хімія

103. Науки про Землю українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або фізика або історія України

122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології українська мова і література (базова)

математика (базова)

– фізика або іноземна мова або географія

183. Технології захисту навколишнього середовища українська мова і література (базова)

математика (базова)

– географія або фізика або іноземна мова

207 Водні біоресурси та аквакультура українська мова і література (базова)

– біологія

– географія або біологія або іноземна мова

242. Туризм українська мова і література (базова)

– історія України

– іноземна мова або географія або математика

 

Строки подачі документів:

– для осіб, які вступають за результатами ЗНО з 15 серпня по 1800 год. 14 вересня 2016 року;

– для осіб, які складають вступні іспити безпосередньо в університеті з 15 серпня по 1800 год. 06 вересня 2016 року.

Вступні іспити для зазначеної категорії абітурієнтів проводяться з 7 по 13 вересня включно.

 

Перелік документів:

– заява встановленої форми, в який вказується спеціальність (спеціалізація), форма навчання тощо. В заяві вступник зазначає рівень пріоритетності (показник «1» означає найвищу пріоритетність);

– документ державного зразка (атестат, диплом) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється прийом до університету  і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;

– документи (при наявності), які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, за результатами співбесіди, зарахування поза конкурсом, зарахування в першочерговому порядку тощо;

– копія документа, що посвідчує громадянство вступника.

 

Умови подачі документів до приймальної комісії:

Всі абітурієнти, які вступають на заочну форму навчання ОДЕКУ, подають документи до приймальної комісії університету виключно у паперовому вигляді.

 

Програми вступних іспитів (співбесіди) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням:  Програми вступних іспитів та співбесід

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone