Про університет


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

вищий навчальний заклад державної форми власності

ІV рівня акредитації

Юридична адреса: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15.

тел. (0482) 32-67-35, факс (0482) 42-77-67

E-mail: info@odeku.edu.ua

Реєстрація в державному реєстрі вищих навчальних закладів

України № 16-Д-438 від 30 січня 2008 р.

У 2016 році здійснює прийом на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за такими спеціальностями денної та заочної форми навчання:

073 “Менеджмент”

074 “Публічне управління та адміністрування”

101 “Екологія”

103 “Науки про Землю”

122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

183 “Технології захисту навколишнього середовища”

207 “Водні біоресурси та аквакультура”

“Військова гідрометеорологія” (підготовка військових фахівців за програмою офіцерів кадру для Збройних Сил України)

Для конкурсного відбору абітурієнтів зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року з трьох предметів:

 Назва напряму підготовки  Назва предметів
1 073 Менеджмент Українська мова і література (базова),

Математика  (базова)

Історія України або іноземна мова або географія (за вибором вступника)

2 074 Публічне управління та адміністрування Українська мова і література (базова),

Історія України

Математика (базова) або іноземна мова або географія (за вибором вступника)

3 101 Екологія Українська мова і література (базова),

Математика (базова)

Географія або біологія або хімія (за вибором вступника)

4 103 Науки про Землю Українська мова і література (базова),

Математика (базова)

Географія або іноземна мова або історія України (за вибором вступника)

5 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Українська мова і література (базова),

Математика (базова)

Фізика або іноземна мова або Географія (за вибором вступника)

6 183 Технології захисту навколишнього середовища Українська мова і література (базова),

Математика (базова)

Географія або фізика або іноземна мова (за вибором вступника)

7 207 Водні біоресурси та аквакультура Українська мова і література (базова),

Математика (базова)

Біологія або географія або іноземна мова (за вибором вступника)

 

  До участи у конкурсі допускаються вступники з сертифікатами в межах 100-200 балів.

Прийом на місця державного замовлення денної форми навчання здійснюється за всіма ліцензованими спеціальностями (бакалавратами).

Щорічний обсяг державного замовлення становить 75-80% від загального прийому на 1-й курс денної форми навчання університету.

Вартість щорічної оплати студентів, які вступили на 1-й курс за контрактом, становить (залежно від спеціальності):

  • для денної форми навчання від 7 350 до 10 180 грн.
  • для заочної форми навчання від 4 600 до 5 750 грн.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі) зараховуються для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання за скороченою програмою підготовки.

Для денної форми навчання тривалість підготовки випускників технікумів і коледжів для здобуття ступеня бакалавра становить 2 навчальних роки.

Для заочної форми навчання – 3 роки.

Конкурсний відбір здійснюється на підставі вступного випробування, яке проводиться безпосередньо в університеті (сертифікати ЗНО не потрібні).

Навчання за скороченою програмою підготовки для випускників технікумів і коледжів проводиться за рахунок місць державного замовлення та контрактної форми навчання.

Після закінчення підготовки за ступенем бакалавра, бажаючи мають можливість подовжити навчання для здобуття ступеня магістра за такими спеціальностями (магістерськими програмами):

        051 Економіка (економіка довкілля і природних ресурсів)

        073 Менеджмент (менеджмент організацій, менеджмент природоохоронної діяльності)

        074 Публічне управління та адміністрування

        081 Право (екологічна політика і право)

        101 Екологія (екологія та охорона довкілля, екологічна безпека, екологічний контроль та аудит, гідроекологія, радіоекологія, заповідна справа)

        103 Науки про Землю (метеорологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, агрометеорологія, гідрографія, атмосферна геофізика)

        122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології (геоінформаційні системи та технології, Інтернет програмування, системи моніторингу навколишнього середовища)

        183 Технології захисту навколишнього середовища

        207 Водні біоресурси та аквакультура (рибне господарство, рибоохорона, аквакультура, марікультура))

             «Військова гідрометеорологія». Підготовка фахівців за програмами «офіцерів кадру» та «офіцерів запасу». Підготовка офіцерів запасу здійснюється для студентів денної форми навчання 3-4 курсів підготовки всіх напрямів та спеціальностей. Військова спеціальність –  “Геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення Повітряних Сил, сухопутних, ракетних військ, артилерії та Військово-Морських Сил України”.

 Всі іногородні студенти 1-го курсу денної форми навчання та курсанти військової кафедри забезпечуються місцями в студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 100-150 метрів від навчально-лабораторних корпусів університету.

Навчально-лабораторні корпуси, їдальня, бібліотека, спортивний комплекс з плавальним басейном, студентський профілакторій, відкриті спортивні майданчики, гуртожитки об’єднані в єдиний комплекс, розташований в санаторно-курортній зоні м. Одеси за адресою: вул. Львівська, буд. 15.

Адреса приймальної комісії університету: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 101, 201. тел. (8-0482) 32-67-64, 32-67-57,  факс (8-0482) 32-67-64

Кафедра військової підготовки ОДЕКУ: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, 4-й поверх навчально-лабораторного корпусу № 1, тел. (0482)

E-mail: info@odeku.edu.ua       www.odeku.edu.ua

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

серія  АЕ № 527694 від  23 грудня 2014 року.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone