Юний менеджер – 2020

sprum

Юний менеджер 2020


 

Мета та завдання конкурсу:

 • виявлення та розвиток в учнів старшої школи установ загальної середньої освіти творчих здібностей та інтересу до пізнавальної й наукової діяльності, навичок критичного мислення;
 • розповсюдження наукових знань, розширення й поглиблення знань учнів із навчальних предметів гуманітарного та економічного циклу, виявлення талановитої учнівської молоді старшої школи й створення умов для інтелектуального розвитку;
 • імплементація управлінських навичок в творчу, інноваційну та наукову діяльність учнівської молоді;
 • формування мотивованої учнівської спільноти до вибору майбутніх місць навчання за гуманітарним та економічним профілем підготовки, в тому числі сприяння їм у професійній орієнтації та продовженні освіти;
 • залучення учнівської молоді до навчання на освітньому рівні «Бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 074 «Публічне адміністрування».

Критерії оцінювання роботи:

 • актуальність роботи;
 • структура та логічність викладання матеріалу;
 • повнота розкриття проблеми;
 • естетика оформлення;
 • обґрунтованість положень та висновків роботи;
 • оригінальність (висловлювання власних думок, пропозицій і рекомендацій з приводу вирішення певних проблем та ін.);
 • наявність управлінських рішень у вирішенні висвітленої проблеми.

Важливі дати:

 • 15 березня 2020 рокудедлайн подання заявки на участь у конкурсі;
 • до 31 березня 2020 року – розсилка пояснювальної записки щодо виконання практичного блоку роботи;
 • 10 вересня 2020 рокуостанній день подання наукових робіт;
 • 20 жовтня 2020 рокуоголошення результатів рецензування, а також секції (усної чи постерної), у якій учасник представлятиме свою роботу;
 • 5 листопада 2020 року – фінал конкурсу (захист робіт).

Інформаційний лист