За матеріалами Ради Південного наукового центру та Науково-координаційної ради з проблем радіобіології, радіоекології та радіаційної безпеки півдня України.

22 травня 2017 року у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України відбулося засідання Ради Південного наукового центру та Науково-координаційної ради з проблем радіобіології, радіоекології та радіаційної безпеки півдня України.

В роботі наради взяли участь ректор, проректор з наукової роботи та завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики  нашого університету.

Обговорювались результати екологічного аудиту діяльності Южноукраїнської Аномної Електростанції (ЮУ АЕС) за участю членів ради Південного (ЮУ АЕС), Південного Наукового центру, фахівців ЮУ АЕС.

         У порядку денному з доповідями виступили:

– головний інженер ЮУ АЕС Феофентов М.О. про обґрунтування радіаційної безпеки південного регіону України у разі продовження строку експлуатації 2 енергоблоку ЮУ АЕС.

– головний інспектор ЮУ АЕС Панін І.Д. з оцінкою впливу радіаційних і нерадіаційних факторів діяльності ПУ АЕС на навколишнє середовище.

– голова НКР ПНЦ НАНУ з проблем радіаційної безпеки півдня України, директор радіаційної та екологічної безпеки ЧНУ ім. П. Могили д.б.н., проф. Томілін Ю.А. з аналізом матеріалів екологічного аудиту енергоблоків ЮУ АЕС та оцінки впливів на навколишнє середовище проведених інститутом геохімії НС НАНУ.

         Також в обговоренні доповідей взяли участь члени ради, фахівці ЮУ АЕС та представник Одеського державного екологічного університету, завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, доктор фіз.-мат.наук, професор Герасимов О.І.

На основі зроблених доповідей було запропоновано:

  • керівництву ЮУ АЕС залучати учених Південного регіону України у відповідні структури: Науково-координаційну раду, наукові секції та проблемні комісії з метою експертизи та оцінки рівня впливу радіоактивного об’єкту на довкілля
  • рекомендувати сторонам регулярно надавати засобам масової інформації матеріали фахівців ЮУ АЕС, які підтверджують постійну роботу з безпечної експлуатації такого об’єкту, як ЮУ АЕС.

         Потрібно звернути увагу, що на базі ОДЕкУ вже на протязі 19 років ведеться підготовка та випуск фахівців Радіоекологів. Випускники ОДЕкУ працюють, у тому числі, і на ЮУ АЕС. Освітній базис фахівців- випускників повністю відповідає протоколам радіометричного, радіоекологічного контролю, що робить їх бажаними фахівцями у галузі убезпечення радіаційних об’єктів.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone