Загальна інформація


Захист дисертацій в ОДЕКУ

 

Згідно статті 6 Закону України “Про вищу освіту”:

п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.

ПОРЯДОК

розміщення дисертаційних матерiалів на сайті ОДЕКУ

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:

– Дата захисту дисертації;
– Прізвище, ім’я та по батькові здобувача;
– Шифр і найменування спеціальності;
– Найменування дисертації.

2. Матеріали:

– Дисертація в форматі * .pdf;
– Автореферат у форматі * .pdf;
– Відгуки опонентів.

3. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матеріалів відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій.


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone