Загальна інформація про кафедру хімії навколишнього середовища

Викладання хімії як науки і навчального предмета почалося в Харківському інженерному гідрометеорологічному інституті (ХІГМІ) з моменту його заснування (1932 р.). Тривалий час окремої кафедри хімії не створювали, тому секцію хімії у міру настання освітньої та наукової необхідності переводили до відповідних кафедр ХІГМІ.

Кафедра хімії була створена через декілька місяців після реевакуації інституту із столиці Туркменської РСР Ашхабада в Одесу – 19 вересня 1945 р. Обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконувала Шейнцис Ольга Григорівна, яка до свого призначення на цю посаду входила до секції хімії, працюючи старшим викладачем. 1 вересня 1949 р. кафедру хімії було ліквідовано і на її базі сформовано секцію хімії, що стала структурним підрозділом кафедри агрометеорології і хімії.

1 вересня 1952 р. відбулося об’єднання секції хімії з кафедрою фізики. Завідувачем кафедри фізики і хімії призначено кандидата технічних наук, доцента Кобуса Георгія Львовича, якого того ж року обрали ректором Одеського гідрометеорологічного інституту.

У 1959-1994 рр. кафедру фізики і хімії очолювали кандидат хімічних наук, доцент Овчиннікова Євгенія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Солдатов Борис Ілліч, кандидат технічних наук, доцент Пенчев Євген Олександрович. З 1994 р. завідувачем кафедри фізики і хімії став доктор фізико-математичних наук, професор Герасимов Олег Іванович. Завдяки його дбанням кафедра фізики і хімії перетворилася на один з найважливіших підрозділів екологічного факультету і всього університету.

На початку травня 2002р. за рішенням Вченої ради університету кафедру було розділено на дві – кафедру загальної і теоретичної фізики та кафедру хімії навколишнього середовища. З 2002 р. по 2014 р. кафедру хімії навколишнього середовища очолював доктор хімічних наук, професор Ганін Едуард Вікторович.

З листопада 2014 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович.

Склад кафедри:

 • завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Софронков Олександр Наумович;
 • кандидат технічних наук, доцент Шевченко Валентин Федорович;
 • кандидат хімічних наук, доцент Костік Володимир Вікторович;
 • кандидат хімічних наук, доцент Герасименко Галина Іванівна;
 • кандидат хімічних наук, доцент Федорова Галина Володимирівна;
 • старший викладач Васильєва Марина Георгіївна;
 • старший викладач Шевченко Світлана Василівна;
 • асистент Шепеліна Світлана Іванівна;
 • асистент Ласовська Ольга Миколаївна;
 • завідувач навчальною лабораторією хімії навколишнього середовища Гриб Катерина Олександрівна;
 • інженер 1 категорії навчальної лабораторії хімії навколишнього середовища Гельман Володимир Захарович.
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone