Загальна інформація про кафедру агрометеорології та агроекології

Кафедра агрометеорології була створена в Одеському гідрометеорологічному інституті в 1948 році в складі кафедри агрометеорології та хімії. Першим завідувачем кафедри був доцент Я.І. Тільман.

В 1951 році кафедра була реорганізована як кафедра агрометеорології. Першим завідуючим кафедри була К.Г. Мухіна, доцент, канд. с.-г. наук.

З 1954 року на базі кафедри агрометеорології було створено дві кафедри: агрометеорології (завідувач кафедри Мухіна К.Г. , канд. с.-г. н., доцент), рослинництва та ґрунтознавства (завідувач кафедри Овчинніков М.М., доктор біологічних наук, професор).

Кафедру рослинництва очолювали: з 1960 по 1972 рік Д.Я. Вакулін, доктор біологічних наук, професор; з 1972 по 1986 рік К.А. Кожемяченко, кандидат біологічних наук, доцент; з  1986 по 1988 рік А.І. Гуцал, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Кафедру агрометеорології очолювали: з 1964 по 1972 рік Н.І. Сініцина, кандидат географічних наук, доцент; з 1972 по 1984 рік П.Ю. Міуський, кандидат географічних наук, доцент; з 1984 по 1985 рік І.Д. Лоєва, кандидат географічних наук, доцент; з 1985 по 1986 рік П.Ю. Міуський , кандидат географічних наук, доцент; з 1986 по 1988 рік А.В. Сучкова, кандидат біологічних наук, доцент

З 1988 року кафедри агрометеорології та рослинництва були реорганізовані в кафедру агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів. З 1988 по 1990 рік  кафедру очолювала З.А. Міщенко , доктор географічних наук, професор.

В 1990 році кафедру став очолювати А.М. Польовий, доктор географічних наук, професор, який виконує ці обов’язки дотепер.

На запрошення ректорату окремі курси з агрометеорології читали провідні вчені колишнього СРСР: академік АН СРСР Мусійко А.С., заслужені діячі науки та техніки СРСР, доктори географічних наук, професори Уланова Є.С. (Гідрометцентр СРСР), Сапожнікова С.А. (Рада РПП АН СРСР), Моісейчик В.О. (Гідрометцентр СРСР); співробітники Всесоюзного НДІ сільськогосподарської метеорології: доктор фізико-математичних наук, професор Сиротенко О.Д., доктор географічних наук, професор Клещенко О.Д., доктор біологічних наук, професор Грингоф І.Г., доктор географічних наук, професор Жуков В.О., кандидат географічних наук Пасечнюк О.Д.

У сфері наукових інтересів кафедри були дослідження  агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських культур в Україні, особлива увага приділялась вивченню  впливу агрометеорологічних умов на вологозабезпеченість та формування  врожаю овочевих культур, кукурудзи, картоплі та соняшника.

З 1961 р. на кафедрі навчаються аспіранти, їх першими керівниками були професор Овчинников М.М., Мухіна К.Г., Сініцина Н.І., Міуський П.Ю. З 1996 року на кафедрі проходять підготовку докторанти.

В аспірантурі кафедри проходили наукову і педагогічну підготовку,  а також стажування поряд з випускниками ОГМІ  також фахівці з республік колишнього Радянського Союзу (Російська Федерація, Молдова, Казахстан, ) і закордонних країн (Болгарія, Румунія, Індія, Китай, В’єтнам, Сірія, Буркіно-Фасо, Куба, Руанда). Всі аспіранти успішно захистили кандидатські дисертації.

Кафедра разом з Українським науково-дослідним гідрометеорологічний інститутом (УкрНДГМІ) приймала участь в експериментальних дослідженнях мікроклімату сільськогосподарських полів та узагальненні  результатів цих досліджень.

За всі роки свого існування (65 років) єдина в світовій системі освіти країн близького і далекого зарубіжжя кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів внесла істотний вклад у підготовку фахівців-агрометеорологів, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та розвитку агрометеорологічної науки.

Випускники кафедри – інженери-агрометеорологи становлять кістяк фахівців гідрометеорологічних служб країн Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії, колишніх соціалістичних країн Європи, країн СНД, Вони складають також  науковий потенціал Всеросійського науково-дослідного інституту сільськогосподарської метеорології, відділу агрометеорології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, відділу агрокліматології Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва, відділу агрометеорологічних прогнозів Російського науково-дослідного гідрометеорологічного центру, інших агрометеорологічних підрозділів регіональних науково-дослідних гідрометеорологічних інститутів Росії (Західно-Сибірського, Хабарівського, Далекосхідного), науково-дослідних інститутів близького зарубіжжя (Закавказького, Казахського, Середньоазіатськго)

Основне поповнення викладацькими кадрами здійснювалось за рахунок випускників кафедри.

Підготовку фахівців здійснюють викладачі 17 кафедр  університету.

Наукові інтереси кафедри були зосереджені на розробці п’яти основних наукових напрямків:

  1. Математичне моделювання продуктивності рослин
  2. Розробка методів агрометеорологічних прогнозів врожайності с.-г. культур.
  3. Розробка методів оцінки агрокліматичних ресурсів та районування територій в різному масштабі ( макро-, мезо-, мікро-) в зв’язку з продуктивністю сільськогосподарських культур.
  4. Розробка агрометеорологічного моніторингу посівів сільськогосподарських культур в Україні з застосуванням аерокосмічних засобів.
  5. Оцінка впливу змін клімату на галузі сільськогосподарського виробництва України

         На кафедрі професором А.М. Польовим створена визнана науковою спільнотою наукова школа – математичне моделювання продуктивного процесу рослин. В рамках цієї наукової школи захищено 2 докторські та 38 кандидатських дисертацій.

    Також на кафедрі є оснащений комп’ютерний клас де студенти застосовують знання отримані на лекціях з дисципліни «Моделювання гідрометеорологічного режиму», використовують їх на практичних заняттях, а після і при написанні курсових та дипломних проектів.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone