Загальна інформація про кафедру довузівської підготовки

На базі факультету довузівської підготовки було створено кафедру довузівської підготовки в 1996 році, а з 03.10.2005 року, вона функціонує у складі відготовчого відділення.

Першим завідувачем кафедри стала доцент, кандидат технічних наук Расторгуєва Тетяна Євгеніївна.

З 2015 р. і по теперішній час кафедру довузівської підготовки очолює кандидат географічних наук Галич Єлизавета Анатоліївна.

Кафедра забезпечує викладання базових нормативних дисциплін:

– «Українська мова»,

– «Математика»,

та навчальних дисциплін за вибором слухачів в залежності від напряму підготовки:

  • «Економічна та соціальна географія світу»,
  • «Основи економіки»,
  • «Країнознавство»,
  • «Основи інформатики і обчислювальної техніки,
  • «Фізика»,
  • «Хімія»,
  • «Біологія»,
  • «Креслення».

Робота кафедри в галузі міжнародної діяльності спрямована на розвиток зв’язків в області наукових досліджень та науково-методичних розробок в світовій системі освіти.

Загалом за ці роки спеціалізовану довузівську підготовку пройшли більше як 2110 чоловік, а 1390 випускників кафедри, успішно пройшовши конкурсний відбір, вступили на різні факультети та спеціальності Одеського державного екологічного університету.

Одночасно в рамках кафедри здійснюється мовна підготовка іноземних громадян, освітній рівень яких дозволяє без вивчення загальноосвітніх дисциплін продовжити підготовку на основних факультетах, в аспірантурі або докторантурі університету.

Всесвітньо відомими серед випускників – іноземців є:

– випускник 1977 року Н’Діай Алуін (Сенегал) – один з лауреатів Нобелівської премії

– випускник 1984 року Сельсо Пасос Альберді (Куба) працює у Всесвітній Метеорологічній організації

Kovalenko  

Керівник відділу по роботі з іноземними студентами
ст. викладач кафедри довузівської підготовки
Воронежцева Алла Аркадіївна

Kuznichenko  

 

Завідуюча підготовчим відділенням
к.геогр.н., доцент кафедри
Кирнасівська Наталія Василівна

Ponomarenko  

к.т.н., доцент кафедри довузівської підготовки
Расторгуєва Тетяна Євгеніївна

Buchinska  

к. пед. н., ст. викладач кафедри довузівської підготовки
Чорна Ольга Віталіївна

 

ст. викладач кафедри довузівської підготовки
Чокан Лариса Олександрівна

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone