Загальна інформація про кафедру екологічного права і контролю

Колектів кафедри

Формування екологічної політики України, тобто прийняття низки законів і нормативно-правових актів майже за всіма напрямками охорони природи, раціонального природокористування і екологічної безпеки та її реалізація у всіх сферах діяльності держави визвало необхідність розвитку екологічної освіти з урахуванням правового поля екологічної політики України. Саме тому 1.09.1999 р. у колишньому Одеському гідрометеорологічному інституті (ОГМІ) була створена кафедра екологічного права, на яку була переведена частина викладацького складу кафедри прикладної екології.

Нову кафедру очолила д.геогр.н., проф., «Заслужений природоохоронець України» Лоєва І.Д. Завданням кафедри є підготовка фахівців-екологів для забезпечення реалізації екологічної політики України і міжнародної діяльності в галузі охорони довкілля і раціонального природокористування. Враховуючи посилення ролі державного екологічного контролю, а також специфіку навчальних, наукових та методичних завдань, які виконуються на кафедрі «Екологічного права» наказом ректора ОДЕКУ від 1.04.2010 р. №84 кафедру «Екологічного права» перейменована в кафедру «Екологічного права і контролю».

На кафедрі ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня бакалавра в обсязі 240 кредитів ЄКТС (4 роки навчання) зі спеціальності 101 «Екологія», за освітньо-науковими програмами для здобуття ступеня магістра (120 кредитів ЄКТС – 2 роки навчання; 90 кредитів -1,5 років навчання) зі спеціалізацій – «Екологічний контроль і аудит», «Заповідна справа» в рамках спеціальності 101 «Екологія», а також за освітньо-професійною програмою для здобуття ступеня магістра зі спеціалізації «Екологічна політика і право» в рамках спеціальності 081 «Право» в обсязі 90 кредитів ЄКТС (1,5 років навчання).

Для професійного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» в межах кафедри створена Циклова Комісія з правових дисциплін, головою цієї комісії призначена к.ю.н., доцент Швидченко І.Г.

Навчальне навантаження кафедри забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти. Серед них

Лоєва Інеса Дмитрівна, зав. кафедрою, д.геогр.н, професор;

Владимирова Олена Геннадіївна, к.геогр.н, доцент, декан еколого-економічного факультету;

Швидченко Ірина Георгіївна, к.ю.н., доцент, голова Циклу правових дисциплін кафедри;

Бургаз Олексій Анатолійович,  к.геогр.н, доцент;

Орлова Ірина Георгіївна, к.х.н., с.н.с.;

Павленко Микола Юхимович, к.х.н.;

Сапко Ольга Юріївна, к.геогр.н, доцент;

Фролова Наталя Валентинівна, к.ю.н., доцент;

Нємцова Оксана Анатоліївна, старший викладач;

Савіних-Пальцева Любов Володимирівна, старший викладач;

Тимощук Марина Олександрівна, старший викладач;

Гарабажій  Тетяна  Анатоліївна , асистент;

Кур’янова Світлана Олександрівна, асистент;

Снісаренко Вікторія Вікторівна, асистент;

Можина Марина Юріївна, асистент за сумісництвом;

Слободянюк Євгеній Олександрович, асистент за сумісництвом;

Грудев Петро Христофорович, зав.лабораторією «АРМ-еколога».

Підготовка фахівців за спеціальністю «Право» здійснюється сумісно з Національним університетом «Одеська юридична академія».

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone