Загальна інформація про кафедру гідрології суші

       Кафедра гідрології cyшi була заснована у місті Харьків в 1932 році. Значний внесок у розвиток гідрологічної науки та кафедри зробили такі видатні вчені – викладачі, як: К.К. Кисельов, А.М. Басін, Я.Т. Ненько, М.П. Чеботарьов та інш. На кафедрі починав свою наукову діяльність молодий вчений-acпipант Г.П. Калінін, потім член-кореспондент АН СРСР, професор i завідувач кафедри гідрології суші Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова.

Впродовж 1946-1987 pp. завідувачем кафедрою гідрології cyші Одеського гідрометеорологічного інституту був доктор технічних наук, професор Анатолій Миколайович Бефані. Починаючи з 1946 р., головні зусилля проф. A.M. Бефані були спрямовані на формування одеської школи теоретичної та прикладної  гідрології. Основні науково-методичні питання в галузі гідрології cyші – вчення про поверхневий стік – розроблені та опубліковані вченим у 1949 році в першій та другій частинах монографій «Основные положения теории речного стока». Під науковим керівництвом професора A.M. Бефані підготовлено та захищено більше ніж 100 дисертацій, 11 з яких – докторські.

У 1987 році кафедру очолив доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України Є.Д. Гопченко. Під його науковим керівництвом успішно захищене 40 кандидатських та докторських дисертацій аспірантами і здобувачами з України, країн СНД і зарубіжних держав, а також опубліковано понад 450 наукових статей. Значна частина наукових розробок професора Є.Д. Гопченка знайшла своє використання при здійсненні водогосподарчих проектів на півдні України, при підготовці нового нормативного документу Державні будівельні норми «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.3. – Х:201Х.

Визнанням досягнень професорів A.M. Бефані та Є.Д. Гопченко в області науки стало оформлення Одеської наукової школи в галузі теоретичної та прикладної гідрології.

З метою покращення практичної підготовки випускників-гідрологів згідно наказу № 189 від 31.10.1994 року на базі Одеського обласного управління водними ресурсами було засновано філіал кафедри, який забезпечує проведення практичних занять, навчальних та виробничих практик, курсове і дипломне проектування.

Для забезпечення навчального процесу вихідними даними по стоку річок на базі кафедри гідрології суші у 1960  році було утворено  лабораторію гідрометеорологічної інформації та розрахунків, яка нараховує близько 50000 примірників довідкової і режимної літератури.

У 1966 р. було засноване навчальне бюро гідрологічних прогнозів. Воно почало функціонувати ще в складі кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, яку очолював тодішній ректор ОГМІ –  кандидат географічних наук, доцент Терентьєв Євген Володимирович. У створенні навчального бюро гідрологічних прогнозів велика роль належить викладачам:

 • доктору географічних наук, професору Бефані Неонілі Феофанівні;
 • кандидату географічних наук, доценту Поповій Ірині Олександрівні;
 • старшому викладачеві Тюхті Клавдії Кирилівні;
 • асистенту Бояринцевій Валентині Іванівні;
 • доктору географічних наук, професору Шакірзановій Жаннетті Рашидівні.

На базі навчальної лабораторії гідрологічних прогнозів виконується курсове та дипломне проектування по дисципліні “Гідрологічні прогнози”. При цьому студенти використовують в своїй практичній діяльності поточну гідрометеорологічну інформацію по річках України, що сформована в Автоматизованому робочому місці гідролога (АРМ-гідро).

Кафедра гідрології суші готує спеціалістів-гідрологів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та для Державного агентства водних ресурсів, а також  підтримує зв’язки з такими профільними організаціями:

 1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України (УкрГМІ, м. Київ);
 2. Український гідрометцентр (УкрГМЦ, м. Київ);
 3. Центральна Геофізична Обсерваторія (ЦГО, м.Київ);
 4. Волинський обласний центр з гідрометеорології (Волинський ЦГМ, м. Луцьк);
 5. Житомирський обласний центр з гідрометеорології (Житомирський ЦГМ);
 6. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології (Закарпатський ЦГМ);
 7. АМСЦ Ужгород;
 8. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ);
 9. Полтавський обласний центр з гідрометеорології (Полтавський ЦГМ);
 10. Херсонський обласний центр з гідрометеорології (Херсонський ЦГМ);
 11. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології (Чернівецький ЦГМ);
 12. Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (ГМО);
 13. Одеське Обласне Управління Водних Ресурсів;
 14. Білгород-Дністровське управління водного господарства;
 15. Болградське міжрайонне управління водного господарства;
 16. Дністровське міжрайонне управління водного господарства;
 17. Ізмаїльське управління водного господарства;
 18. Кілійське управління водного господарства;
 19. Овідіопольське управління водного господарства;
 20. Саратське управління водного господарства;
 21. Татарбунарське міжрайонне управління водного господарства;
 22. Одеська гідрогеолого-меліоративная експедиція.

 

Науково-педагогічний склад кафедри гідрології суші
(лютий 2017 р.)

 

ПІБ Посада,наук.ступень, вчене звання
1 Гопченко Євген Дмитрович завідувач кафедри, д.геогр.н., проф.
2 Кулібабін Олександр Григорович професор кафедри,

к.т.н., доц.

3 Шакірзанова Жаннетта Рашидівна професор кафедри,

д.геогр.н., проф.

4 Бояринцев Євген Львович доцент кафедри, к.геогр.н., доц.
5 Бурлуцька Марія Едуардівна доцент кафедри,

к.геогр.н., доц.

6 Кічук Наталія Сергіївна доцент кафедри, к.геогр.н., доц.
7 Шаменкова Ольга Ігорівна старший викладач, к.геогр.н.
8 Погорелова Марина Полікарпівна старший викладач, к.геогр.н.

 

Навчально-допоміжний склад  кафедри гідрології суші  (лютий 2017 р.)

 

ПІБ Посада
1 Арестова Ольга Василівна Завідувач навчальної лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків
2 Будкіна Ірина Євгенівна Завідувач навчальної лабораторії гідрологічних прогнозів
3 Кирилюк Ольга Станіславівна технік 1кат.
4 Кущенко Лілія Вікторівна технік 1кат.
5 Мирза Катерина Леонідівна технік 1кат.
6 Скорік Світлана Сергіївна технік 2 кат.

 

 

Видатні випускники кафедри гідрології суші

 

 1. Авгайтіс С.В. Відомості: директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету (з жовтня 2000 року по травень 2015 року); к.геогр.н., викладач-методист вищої категорії.
 2. Аксарін М.М. Відомості: директор Владивостоцького гідрометеорологічного технікуму, керівник ДВНИГМИ, к.геогр.н.
 3. Бефані Н.Ф. Відомості: професор кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, гідрології суші, д.геогр.н., проф.
 4. Білий А.В. Відомості: завідувач кафедрою містськогог кадастру Вогодського політехнічного університету, к.геогр.н., доц.
 5. Болгов М.В. Відомості: в.о. заступника директора, завідувач лабораторією моделювання поверхневих вод Іституту водних проблем Російської Академії наук, професор кафедри гідрології суші Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, професор кафедри екології і комплексного використання водних ресурсів Російського Університету Дружби Народів, д.т.н., проф.
 6. Борик С.А. Відомості: проректор з навчально-методичної роботи; доцент кафедри гідрології суші (1974-2002 гг.), к.геогр.н., доц.
 7. Боярінцев Є.Л. Відомості: Голова профспілки Одеського державного екологічного університету; доцент кафедри гідрології суші, к.геогр.н., доц.
 8. Вожаренко І.О. Відомості: директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму (до жовтня 2000 року).
 9. Гопченко Є.Д. Відомості: У 1970 р. був деканом гідрологічного факультету ГМІ. Надалі вся кар’єра Євгена Дмитровича пов’язана з керівними посадами в ОГМІ-ОДЕКУ – з 1973 р. по 1986 р. – проректор з навчальної роботи, в період з 1987 по 2000 рік – проректор з наукової роботи, а з 2001 р по 2012 р – проректор з навчально-методичної роботи. На даний час завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету, доктор географічних наук, професор, академік АН вищої школи України, соросівський професор.
 10. Железняк М.Й. Відомості: старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання навколишнього середовища (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України). Місце роботи зараз 福島大学環境放射能研究所, Фукусима.  к.фіз.-мат.н.
 11. Єхніч М.П. Відомості: директор Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (до 2012 року), доцент кафедри гідрології суші, к.геогр.н., доц.
 12. Іваненко О.Г. Відомості: завідувач кафедрою гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету, д.геогр.н., проф.
 13. Іваньо Я.М. Відомості: проректор з навчальної роботи Іркутської державної сільськогосподарської академії; професор кафедри інформатики та математичного моделювання, д.т.н., проф.
 14. Калінін Г.П. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, д.геогр., н.проф.
 15. Кучмент Л.С. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, д.геогр.н.проф.
 16. Коваленко Л.Б. Відомості: декан факультету комп’ютерних наук Одеського державного екологічного університету; доцент кафедри інформаційних технологій, к.геогр.н., доц.
 17. Корінь В.І. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, д.геогр.н.,проф.
 18. Лобода Н.С. Відомості: завідуюча кафедрою гідроекології і водних досліджень Одеського державного екологічного університету; д.геогр.н., проф.
 19. Мозгунов  Г.І. Відомості: доцент кафедри гідрології суші, декан заочного факультету Одеського гідрометеорологоічного інститутуту, к.геогр.н., доц.
 20. Одрова Т.В. Відомості: доцент кафедри гідрології суші, декан заочного факультету Одеського гідрометеорологоічного інститутуту, к.геогр.н., доц.
 21. Попова І.О. Відомості: доцент кафедри водних досліджень Одеського гідрометеорологоічного інститутуту, к.геогр.н., доц.
 22. Світличний О.О. Відомості: професор кафедри фізичної географії та природокористування Одеського Національного університету ім.Мечникова, д.геогр.н., проф.
 23. Соколов Ю.М. Відомості: професор кафедри прикладної екології, Одеського державного екологічного університету (вересень 1988 до серпень 2011), завідувач кафедри “Землевпорядкування та кадастр”, Одеської державної академії будівництва та архітектури (вересень 2011 по даний час), д. т. н., проф.
 24. Сербов М.Г. Відомості: проректор з навчальної роботи Одеського державного екологічного університету; доцент кафедри інформаційних технологій, к.геогр.н., доц.
 25. Терентьєв Є.В. Відомості: декан гідрологічного факультету, проректор з навчальної та наукової роботи, завідувач кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, ректор Одеського державного екологічного університету, к.геогр.н., доц.
 26. Швебс Г.І. Відомості: Одеський гідрометеорологічний інститут, декан гідрометеорологічного факультету, завідувач кафедрою «Водних досліджень» (1956-1973 рр.), з 1973 р. завідувач кафедрою «Фізичної географії та природокористування» геолого-географічного факультету Одеського державного університету ім.Мечникова, проректор по науковій роботі Одеського державного університету ім.Мечнікова (1975-1979 рр.), д.геогр.н., проф.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone