Загальна інформація про кафедру автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища

Кафедра АСМНС здійснює підготовку фахівців головним чином за замовленням гідрометеорологічних організацій України та організацій, що здійснюють екологічний моніторинг, а також фахівців з інформаційних технологій. Кафедра готує магістрів за спеціальностями 103 „Науки про Землю” по освітньо-професійній програмі „Атмосферна геофізика” та 122 „Комп’ютерні науки” по освітньо-професійній програмі „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Окрім того кафедра готує бакалаврів за тими ж спеціальностями.

Для оволодіння студентами зазначеними спеціальностями досвідченими викладачами кафедри викладається 22 дисципліни.

Практична підготовка з дисциплін кафедри здійснюється у двох лабораторіях, які входять до складу кафедри: лабораторія автоматизованих систем моніторингу (АСМ), лабораторія радіометеорології та гідрометеорологічних пристроїв (РМтаГМП). У складі цих лабораторій п’ять лабораторних приміщень і навчальний центр поблизу Одеси.

Лабораторії оснащені макетною радіолокаційною станцією,

двома станціями прийому супутникової інформації,

автоматизованими гідрометеорологічними комплексами та приладами,

вимірювальними приладами, електротехнічним і електронним устаткуванням і стендами.

В навчальному центрі розгорнуті та працюють метеорологічна радіолокаційна станція та радіометеорологічна станція.

Лабораторне приміщення моделювання та проектування та навчальна лабораторія імітатора програмного комплексу автоматизованої авіаційної метеорологічної станції оснащені сучасними персональними комп’ютерами.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри – вдосконалення та розробка нових технічних систем моніторингу довкілля, методів і прийомів їх ефективного використання, застосування нових методів одержання та обробки моніторингової інформації, створення сучасних за рівнем навчальних посібників і підручників.

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення студентів високоякісними методичними посібниками для всіх видів занять, підвищення методичної майстерності викладачів. Для досягнення цих цілей на кафедрі діє на постійній основі методичний семінар викладачів.

Важливою ділянкою роботи кафедри є науково-дослідна робота студентів. Спільно з викладачами студенти здійснюють ініціативні наукові дослідження, беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри і на основі цих досліджень публікують статті, виступають з доповідями на конференціях, беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах.

На кафедрі діють гуртки технічної творчості, в яких виготовляються руками викладачів, інженерів та студентів нові лабораторні макети та стенди.

Рис29 Рис30

Таким чином, випускники кафедри отримують якісну вищу освіту за спеціальностями метеорологічного та комп’ютерного профілю, що дозволяє їм успішно вести організаційно-управлінську, виробничо-технологічну, проектно-конструкторську і науково-дослідну діяльність в галузі гідрометеорологічного, еколого-економічного моніторингу навколишнього середовища, метеорологічного приладобудування, метеорологічної радіолокаційної техніки, автоматизованих інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища, включаючи супутникові, сучасних методів обробки моніторингової інформації.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone