Загальна інформація про кафедру Іноземних мов

Кафедра іноземних мов ОДЕКУ була заснована в 1932 році. Значний внесок в становлення і розвиток кафедри у різні роки внесли канд. пед. наук Бурлак Д. Г., старші викладачі, учасники Вітчизняної війни Гейбер І. П., Румянцева А. Г., завідувачка кафедрою в 70-і роки Марченко В. Г., ст. викладачі Глебова С. М., Никіфорова Г. М., Шевченко Л. Ф.

З 1975 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент П’янова Ізабелла Юріївна.

У своїй діяльності колектив кафедри виходить з того, що у всі часи розвитку суспільства, особливо сьогодні в період інтенсивних політичних, економічних і культурних міждержавних відносин, знання іноземних мов є невід’ємною умовою формування висококваліфікованого фахівця.

Викладачами кафедри підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій. Надруковано: «Англо-російський метеорологічний словник» – автор викладач кафедри Гейбер І. П. («Гидрометиздат», Ленинград, 1969 р.); «Німецько-російський метеорологічний словник» – автор Марченко В. Г. (Гидрометиздат, Ленинград, 1973 р.); понад 180 навчальних методичних посібників для вивчення іноземних мов студентами І-III курсів всіх факультетів і форм навчання, студентами магістерського рівня підготовки.

На кафедрі здійснюється наукова робота, яка дозволяє викладачам підвищувати свій педагогічний рівень і удосконалювати методику викладання іноземних мов. Протягом багатьох років на кафедрі розробляється наукова тема: «Лінгвістичне і науково-методичне дослідження наукової прози для винайдення раціональних методів навчання у ВНЗ». Останніми роками проводиться інтенсивна науково-методична робота у напрямі розробки і впровадження сучасних програмно-апаратних комплексів на основі інтернет-технологій з метою застосування принципів теорії індивідуалізації навчання іноземним мовам в процесі здійснення дистанційного вивчення іноземних мов, методико-діагностичного тестування і створення індивідуалізованих програм самостійної роботи студента. Постійно діє науково-методичний семінар з проблем інтенсифікації учбового процесу.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь в роботі науково-методичних семінарів, конференцій регіонального і національного рівня. Студенти виступають з доповідями на іноземних мовах на щорічних конференціях ОДЕКУ і національних студентських наукових конференціях, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов для студентів вищих учбових закладів, які вивчають іноземну мову як загальнонаукову дисципліну.

При кафедрі працює студентський клуб «Лінгвокраїнознавство» та “Сучасна ділова англійська мова”. Спільно з Центром післядипломної освіти здійснюється навчання бажаючих студентів на курсах поглибленого вивчення англійської мови.

Головні навчальні дисципліни кафедри: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone