Загальна інформація про кафедру метеорології та кліматології

Становлення кафедри відбувалося в 1932-33 рр. з моменту заснування Харківського інженерного гідрометеорологічного інституту; на той час вона іменувалася кафедрою синоптичної та динамічної метеорології. У 1933р. на завідування кафедрою була запрошена кандидат фізико-математичних наук Тамара Ігнатіївна Акімович, яка закінчила до цього часу курси синоптиків Т.А. Бержерона – відомого норвезького вченого-метеоролога. За педагогічну діяльність і активну участь у партизанському русі під час Великої Вітчизняної війни Акімович Т.І. була нагороджена орденом Леніна, медаллю “За оборону Одессы”, знаком “Отличник Гидрометслужбы”.

В 1957-59 рр. Тамара Ігнатіївна працювала консультантом в університетах Китайської Народної Республіки.

З початком Великої Вітчизняної війни у жовтні 1941 р. інститут був евакуйований до Туркменії, у м. Ашхабад, де завідуючим кафедрою був кандидат географічних наук Іван Васильович Бут.

У серпні-вересні 1944 р. інститут було реевакуйований до м. Одеси і названий Одеським                                гідрометеорологічним інститутом. В Одесі кафедру, як і раніше, очолював Бут І.В., який успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора географічних наук.

В перші післявоєнні роки в інституті була відновлена аспірантура, керівниками якої були д.геогр.н., проф. Бут І.В. і  к.ф.-м.н., проф. Акімович Т.І. Вони дали путівку у велику науку випускникам ОГМІ початку 60-х років: Шакіній Н.П. – нині доктору ф.-м.н., заслуженому діячу науки Росії, начальнику відділу авіаційної метеорології Російського Гідрометцентру; Ківганову А.Ф. – доктору геогр.н.; Снітковському О.І. – доктору ф.-м.н. та багатьом іншим.

Великий обсяг теоретичних дисциплін та наукові напрямки кафедри в подальшому визначили її нову назву: кафедра теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів.

У 60-70-ті роки на кафедрі працювали чудові педагоги: к.ф.-м.н. Перельот Г.І. – спеціаліст в області теоретичної метеорології; к.геогр.н. Боляєв М.Д., к.геогр.н. Земляков В.М., які викладали синоптичну та авіаційну метеорологію; к.геогр.н. Вітвицька З.М., яка багато років працювала в Центральному інституті прогнозів у Москві.

З 1964 по 1972рр. кафедрою керував доктор географічних наук, професор Леонов Михайло Петрович.

В ці роки були захищені кандидатські дисертації викладачами кафедри: Якімовим Е.В., Кудряньом О.П., Андрієнко Л.О., Герасименко Л.Н., Капраловою В.П.

В період 70-90-х років в інституті навчались студенти більше ніж із 40 країн світу – В’єтнаму, Кореї, Китаю, Монголії, Бангладеш, Арабських країн, Африки, Латинської Америки, Польщі, Болгарії.

В 1973 р. на завідування кафедрою був запрошений молодий вчений, співробітник Центральної аерологічної обсерваторії, кандидат фіз.-мат. наук Анатолій Федорович Ківганов, який очолював її протягом 26 років.

Ківганов А.Ф., приділяв велику увагу як навчальній, так і науково-дослідницькій роботі. В 1994 р. він захистив докторську дисертацію і йому було присвоєно звання професора. Ківганов А.Ф. – автор більше 70 наукових робіт (в тому числі монографії, навчальних посібників, підручника). Під його керівництвом підготовлено 12 кандидатів наук, з них 8 – іноземні фахівці.

У 1997 р. на кафедру прийшов д.ф.-м. н. Єфімов В.А., який забезпечив істотне підвищення рівня навчальної і наукової підготовки військових гідрометеорологів.

Під керівництвом проф. Єфімова В.А. підготовані високопрофесійні вчені-керівники: доценти, канд. геогр. наук – Конкін В.В., Петерсон В.Б. і інші.

З грудня 1999 р. – завідуюча кафедрою теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів – Івус Галина Петрівна, кандидат географічних наук, професор, а з жовтня 2015 р. кафедри метеорології та кліматології.

Кафедра зарекомендувала себе як провідна у своїй галузі. За час її існування сформувалася наукова база та науковий потенціал як фахової кафедри, що протягом десятиріч веде підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації для ВУЗів, науково-дослідних інститутів, системи гідрометслужби України та країн СНД, а також для зарубіжних країн.

На кафедрі постійно діють магістратура та аспірантура. Магістерські та дисертаційні роботи виконуються в рамках кафедральних науково-дослідних тематик. При кафедрі працюють наукові семінари. Щорічно проводяться наукові студентські конференції та конференції молодих вчених.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone