Загальна інформація про кафедру океанології та морського природокористування

Мабуть, найромантичнішою  професією, яку можна одержати в ОДЕКУ, є професія океанолога. Дослідників  океанів та морів готує кафедра океанології, яка була заснована в Одеському гідрометеорологічному інституті   в 1944 році, коли Харківський  гідрометеорологічний інститут був переведений в Одесу. Перший випуск відбувся в 1949 році. В 1959 році кафедра на деякий час була закрита. Але в 60-70 роках виникає потреба в спеціалістах-океанологах для  роботи на дослідницьких судах, і в 1970 році  кафедра була заснована   вдруге.
За минулі роки кафедрою випущено понад 800 спеціалістів-океанологів, які працювали і працюють в різних галузях народного господарства, морському флоті, оборонних закладах, обслуговують безпеку судноплавства та рибного промислу. Багато випускників кафедри працює в наукових закладах України, Росії та інших  країн: в Академіях наук, галузевих інститутах та лабораторіях, у вищих навчальних закладах, в тому числі й на кафедрі океанології ОДЕКУ. Випускники кафедри стали докторами наук, кілька десятків – кандидатами географічних та фізико-математичних наук.
Випускники кафедри брали участь у багатьох експедиціях як національних, так і міжнародних, проводили дослідження в маловідомих  куточках Світового океану – від Гренландії до моря Уеделла, від Аравії до Кергелена, від Командорських островів до моря Росса. Ними надруковано сотні наукових статей,  монографій, навчальних посібників. У розвитку світової науки про океани й моря є значний внесок випускників кафедри.
На теперішній час кафедру очолює доктор географічних  наук, професор  Берлінський Микола Анатолійович. Сучасна кафедра океанології готує спеціалістів двох напрямів: океанології та гідрографії. Для студентів – океанологів викладаються такі спеціальні дисципліни: фізична океанологія, технічні засоби та методи океанологічних вимірювань, фізика океану, регіональна океанологія, взаємодія океану та атмосфери, гідрологія гирлових областей річок та лиманів, екологія моря, морські гідрологічні прогнози, інженерна океанологія, основи гідрохімії та хімія океану, рибопромислова океанологія, статистичний аналіз океанологічних процесів. Для студентів-гідрографів викладаються курси: навігаційне обладнання морських регіонів, морська геодезія, основи навігації та судноводіння,  міжнародне морське право, картографія, гідрографія, супутникові навігаційні системи,  спеціальні питання гідрографічних досліджень.
Для забезпечення належного рівня навчання, досконалого виконання практичних розрахункових та графічних завдань кафедра виконує значну методичну роботу. Доктором  географічних наук Суховій В.Ф. були видані в Києві два навчальних посібника з регіональної океанології: “Основні риси гідрології Атлантичного і Тихого океанів” і “Основні риси гідрології Індійського, Південного і Північного Льодовитого океанів”. Підготовлені до видання і видані підручник “Фізична океанологія” – автор Суховій В.Ф., підручник “Гідрологія” – автор Кучеренко Н.В., посібник “Прогноз небезпечних явищ в океані” – автор Гаврилюк Р.В.; на кафедрі підготовлені до друку та видані чотири монографії – автори Михайлов В.І. (2008р), Іванов С.В. (2008р), Кучеренко Н.В. (2007р.), Тучковенко Ю.С.(2007р.)
Крім того, за останній час викладачами кафедри підготовлені та надруковано курси лекцій, 10 збірників методичних вказівок до практичних робіт з фізичної, регіональної, промислової океанології, екології, гідрохімії.
Кафедра океанології має значний науковий потенціал: з 6 постійних викладачів 2 доктора географічних наук (професори), 4 кандидатів географічних наук. Всі викладачі кафедри мають досвід практичної і дослідницької роботи, брали участь в різних експедиціях не тільки в Чорному та Середземному морях, але й в Атлантичному і Тихому океанах, Карибському, Балтійському, Японському, Червоному морях. На матеріалах таких досліджень на кафедрі океанології підготовлені і надруковані доктором географічних наук Суховій В.Ф. монографії “Мінливість гідрологічних умов Атлантичного океану” – 1977 рік; “Гідрологія Карибського моря і Мексиканської затоки” – 1980 рік;  “Моря Світового океану” – 1986 рік. За розробленою проф. Суховій В. Ф. програмою “ДІГМА”, яка перекладена на англійську мову, продовжують дослідження всі морські зарубіжні держави і багато вчених за кордоном. За результатами власних досліджень в морі були підготовлені та успішно захищені дисертації.
Протягом останніх років кафедра проводить наукові дослідження у трьох напрямах. Один з них, пов’язаний з необхідністю використання Чорного моря в господарчій діяльності України,  передбачає вивчення гідрології моря, його вертикальної та горизонтальної структури, мінливості різних характеристик моря, в тому числі і під впливом господарської діяльності. Ця тематика входить до державних програм “Чорне море” і “Чисте море”.
Другий напрям – вивчення гідрологічних процесів Південного океану, тобто суцільного кільця вод, оточуючих Антарктичний континент. Необхідність цієї тематики виникла у зв`язку з тим, що Україна тепер є членом співдружності держав, які досліджують різноманітні природні процеси Антарктичного континенту і прилеглих до нього вод океану.
Ще один напрям роботи кафедри – експедиційні екологічні дослідження тропічних морів, формування та деградація коралових рифів Червоного моря. Матеріали цих наукових спостережень використовуються також для курсових та дипломних проектів студентів, магістрів, дисертаційних робіт аспірантів кафедри. Отримані результати досліджень пройшли успішну апробацію як в Україні, так і за кордоном. Були зроблені наукові доповіді на Асамблеях, Симпозіумах, Конференціях в Греції, Франції, Австрії, Росії.
В рамках адаптації Університету до Болонського процесу кафедрою висунута ініціатива та розробляється зразок еталонної дисципліни «Моніторинг коралових рифів Світового океану».
Студенти та магістри кафедри постійно беруть участь в Університетських, регіональних, Всеукраїнських наукових конференціях, брали участь в Міжнародній конференції ˝ Шаг в будущее ˝, Москва, отримали диплом третього ступеня, були нагороджені іменними стипендіями.
Студентка Капочкіна А.Б., беручи участь в 2002 році на Другому Міжнародному конгресі студентів, молодих учених і фахівців « Молодь і наука – третє тисячоліття» отримала: перший приз, диплом першого ступеня за дослідження в галузі фундаментальних наук, малу наукову медаль, включена в делегацію від Росії і рекомендацію на участь в Міжнародному молодіжному науковому конгресі в Лондоні в 2003 р. Отримала науковий грант на участь в П’ятому Геологічному Конгресі (Греція 2004 р.); приймала участь з доповідями на Генеральній Асамблеї ˝EGU 2006˝ (Австрія).
З 1977 року на кафедрі океанології існує аспірантура. За минулі роки успішно захистили дисертації 16 аспірантів, в тому числі 10 іноземців. Четверо отримали вчені ступені кандидатів фізико-математичних наук. Кафедра має також магістратуру і докторантуру, де спеціалісти-океанологи підвищують свій науковий рівень і отримують вчені ступені. В 2005 і 2006 роках захищені кандидатська та докторська дисертації. На кафедрі працюють суспільні філіали: «ЧорноморНДІпроект», «Інститут гідроакустики АН України». Кафедрою проводяться міжнародні семінари.
Важливим структурним підрозділом кафедри океанології є науково-навчальна геофізична лабораторія (ГФЛ). Ця унікальна лабораторія є єдиною науково-технічно-навчальною лабораторією на пострадянському просторі. Лабораторія має морський причал для проведення практик студентів та наукових досліджень. Лабораторія проводить практичні заняття зі студентами. Вона була заснована в 1949 році  на морському узбережжі, як база практики для студентів-океанологів. Її засновником  і  першим керівником був  Прусенков О.С. Зараз ГФЛ очолює Краснодембський Е.Б.  На території ГФЛ  є аудиторії, складські приміщення для зберігання приладів, майданчики, де виконуються спостереження, причал  для шлюпок. Влітку тут проходить навчальна практика студентів. Під керівництвом викладачів і завідувача ГФЛ вони виконують спостереження за хвилюванням моря, вимірюють температуру і солоність води, рівень моря. Якщо є можливість фрахтувати малотоннажне судно, практика проходить на значній відстані від берега. Студенти виконують розрізи і спостереження від Одеси до Тендровської  коси, далі до Дністровського або Дніпровського лиманів. Результати таких спостережень студенти аналізують і роблять узагальнення та висновки відносно гідрології Одеської затоки та прилеглої частини Чорного моря.
ГФЛ має багаторічний банк даних спостережень, які використовуються не тільки  в навчальній і науковій діяльності інституту, а також для  консультацій і проектування  різних споруд міста Одеси. ГФЛ співпрацює з багатьма міськими проектними, будівельними, науково-дослідними організаціями. На ГФЛ під керівництвом Краснодембського Е.Б. працює екологічний гурток для учнів – юних екологів, дослідників моря. Члени  цього гуртка беруть участь і займають перші місця не тільки в міських олімпіадах і конференціях, в також на міжнародних наукових форумах.
На сьогоднішній день кафедра займається не тільки океанографічними науковими проблемами (класична океанологія), але й ретельно приділяє увагу проблемам морського природокористування Чорного моря та Світового океану, що являється дуже важливим на даний час.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone