Загальна інформація про центр післядипломної освіти

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, постійне збільшення потоку інформації вимагає від сучасного фахівця оновлення і поповнення своїх спеціальних знань, освоєння нових технологій, необхідних для успішної професійної діяльності. З цією метою в 1995 р. на базі Південного філіалу Державного інституту підвищення кваліфікації Міністерства екології України був створений факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. З 1999 р. ФПК та ПК (нині ЦПО) очолює доцент кафедри прикладної екології, к.г.н. Полетаєва Лариса Миколаївна.

Центр післядипломної освіти, далі ЦПО ОДЕКУ, здійснює післядипломну освіту (перепідготовку кадрів) і організовує курси підвищення кваліфікації.

ПЕРЕПІДГОТОВКА  КАДРІВ з отриманням дипломів спеціаліста про перепідготовку і присвоєнням відповідної кваліфікації здійснюється згідно ліцензії ( ліцензований обсяг – 190 чоловік ) за наступними напрямами/спеціальностями:

 • Комп’ютерні науки/«Інформаційні управляючі системи і технології»
 • Менеджмент/«Менеджмент організацій»
 • Екологія/«Екологія та охорона навколишнього середовища»
 • Гідрометеорологія/«Метеорологія», «Гідрологія та гідрохімія», «Агрометеорологія»

ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ за тими ж напрямами ( ліцензований обсяг – 250 чоловік )

 • курси підвищення  кваліфікації для працівників Державної інспекції охорони Чорного моря
 • курси «Екологічний менеджмент та аудит»
 • «Менеджмент поводження з відходами»
 • курси підвищення  кваліфікації з «Інтернет-технологій»
 • курси користувачів ЕОМ для допоміжного персоналу університету
 • курси з «Радіометрії,  дозиметрії об’єктів навколишнього середовища і радіаційної безпеки»
 • індивідуальні курси підвищення кваліфікації в галузі комп’ютерних наук, метеорології та менеджменту
 • курси синоптиків Держгідрометслужби України за фахом «Метеозабезпечення авіації»
 • курси техніків Держгідрометслужби України за фахом «Агрометеорологічні спостереження»
 • курси спеціалістів Держгідрометслужби України за фахом «Гідрологія»
 • курси техніків-метеорологів АМСЦ Держгідрометслужби України «Екологічна, радіаційна безпека, пожаро- і вибухобезпека в період здійснення операцій з металобрухтом» ( тривалість курсу – 36 годин )
 • «Радіоекологія, дозиметрія об’єктів навколишнього середовища і радіаційна безпека»
 • «Охорона навколишнього середовища» «Еколого-економічні проблеми регіонального природокористування» «Прикладна екологія»
 • «Екологія» для викладачів ВНЗ
 • «Оцінка стану і техногенного впливу  автотранспортного комплексу на навколишнє середовище»
 • «Розрахунок стоку наносів і розчинних речовин»
 • «Охорона атмосферного повітря»
 • «Метеорологія»
 • «Агрометеорологія»
 • «Гідроекологія»
 • «Експериментальна метеорологія»
 • «Гідрологія моря»
 • «Метеозабезпечення народного господарства»
 • «Метеозабезпечення авіації»
 • «Гідрохімія»
 • «Гідрографія»
 • «Гідрологія суші і гідрохімія»
 • «Сучасний стан і основні напрями вдосконалення нормативної бази в області максимального стоку на річках України»
 • «Проектування і експлуатація сучасних систем моніторингу навколишнього природного середовища»
 • «Радіоекологія»
 • «Менеджмент організацій»
 • «Стихійні метеорологічні явища в Україні»

За замовленням можлива розробка програм та проведення навчання у ліцензованих напрямах перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone